Projekty międzynarodowe

MIDAS – „MOTIVATING INTERESTS AND DETERMINATION TO ACHIEVE SUCCESS”

2012 – 2014

                  Jest to międzynarodowy projekt dotyczący współpracy oraz wymiany studyjnej nauczycieli i uczniów pomiędzy 6 krajami: Wielką Brytanią, Włochami, Hiszpanią, Turcją, Estonią oraz Polską. Projekt ten powstał w wyniku spotkania nauczycieli z poszczególnych krajów na seminarium kontaktowym w Taorminie, w grudniu 2012r. Było to seminarium zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dla szkół specjalnych. „Young Offenders” – tak zatytułowane było to międzynarodowe spotkanie. Jak sam tytuł wskazuje: „Motivating Interests And Determination To Achieve Success”(Motywowanie Zainteresowań I Determinacja do Osiągnięcia Sukcesu).  Projekt ma na celu pomoc uczniom w określeniu, ocenie i zrozumieniu znaczenia i respektowania społecznych norm tj. współpracy między sobą, odpowiedzialności za siebie i innych, wzajemnego szacunku, kultury osobistej, przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w szkole jak i w domu. Szkoły biorące udział w projekcie mają za zadanie zapewnić uczniom pomoc w rozwijaniu nie tylko umiejętności szkolnych ale także uczenia i respektowania norm społecznych  i moralnych. Celem nadrzędnym jest rozwój społecznych kompetencji uczniów, respektowanie różnic kulturowych dzieci pochodzących z innych krajów, uczenie szacunku, tolerancji wobec innych kultur. Jednym z głównych celów projektu jest komunikacja w języku angielskim. Projekt służy podniesieniu jakości nauczania języka angielskiego oraz zmotywowaniu uczniów do efektywnej nauki języków obcych. Temu celowi służą: video konferencje z uczniami ze szkół partnerskich, wymiana listów i maili oraz spotkania grup Comeniusa       w wybranych krajach. W dniach 22.05 – 27.05.2013r. grupa uczniów z Polski wyjechała do Estonii i spotkała się z uczniami ze szkoły partnerskiej w Vastse – Kuuste, w Estonii oraz z młodzieżą z Włoch i Turcji. Uczniowie brali udział we wspólnych zajęciach przygotowanych przez nauczycieli estońskich. Nasi uczniowie przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną o Lublinie i Świdniku.

W ramach projektu odbyły się trzy spotkania robocze:

 • w Anglii, w Gloucester – 27.11. – 01.12.2012r. – nauczyciele: Maria Binkiewicz, M. Maluchnik
 • w Turcji, Ankara – 13.03. – 17.03.2013r. – nauczycielele: Elżbieta Krupa, M. Maluchnik

 • Estonii, Vastse-Kuuste – 22.05. – 27.05.2013r. – nauczyciele: Klara Opalińska, M.Maluchnik
 •  w Hiszpanii, Madryt – 06.11. – 10.11.2013r. – nauczyciele: M.Maluchnik

REZULTATY PROJEKTU

 1. Wrzesień 2012r. Wybór w każdej ze szkół grupy uczniów z trudnościami w zachowaniu;
 2. Wrzesień 2012r. Video konferencja między uczestniczącymi szkołami. Wymiana poglądów, dei. Przygotowanie kwestionariusza, zebranie oczekiwań grup uczniów. Utworzenie strony internetowej projektu.
 3. Październik 2012r. Przedstawienie wśród wyselekcjonowanej grupy uczniów i ich rodzin celów projektu. Zaangażowanie w projekt szkolnych psychologów.
 4. Listopad 2012r. Przygotowanie plakatów o danych krajach UE. Nagranie krótkich prezentacji o danych krajach oraz o szkołach biorących udział w projekcie. Utworzenie platformy e-twinning i bieżące zamieszczanie prezentacji na platformie.
 5. Listopad/Grudzień 2012r. Wyjazd do Gloucester w Anglii. Prezentacja szkoły, oglądanie lekcji pokazowych. Dalsze wytyczne do pracy nad projektem. Poznanie tradycji i kultury kraju goszczącego.
 6. Styczeń/Marzec 2013r. Skupienie się na językowych aspektach komunikacji między uczniami i nauczycielami biorącymi udział w projekcie. Krótka charakteryzacja w jezyku angielskim poszczególnych grup uczniów z danych krajów.
 7. Marzec 2013r. Monitorowanie postępu projektu. Kolejne spotkanie w kraju partnerskim w szkole prywatnej w Ankarze, Turcja. Prezentacja szkoły, przedstawienie przez grupę Comeniusa tradycji, kultury tego kraju. Dalsze wytyczne do pracy nad projektem.
 8. Kwiecień/Maj 2013r. Video konferencja między poszczególnymi krajami. Przygotowanie prezentacji o szkole i o naszym kraju. Przygotowanie typowych zabaw charakterystycznych dla danych krajów. Wybór dzieci biorących udział w następnej wizycie partnerskiej.
 9. Maj 2013r. Wyjazd do Vastse Kuuste do Estonii. Prezentacja dorobku kolejnych państw partnerskich. Prezentacja dorobku szkolnego szkoły estońskiej. Udział w festiwalu piosenki estońskiej. Spotkanie i wspólna integracja uczniów ze szkół z Estonii, Turcji, Włoch i Polski. Dyskusja nad ewaluacją projektu.
 10. Czerwiec 2013r. Napisanie do końca czerwca raportu postępu projektu i odesłanie aplikacji do Agencji Narodowej w Warszawie.
 11. Listopad 2013r. Wyjazd do Madrytu. Zaprezentowanie prac z różnych krajów. Prezentacje te można oglądać na stronie programu e-twinning. Zaplanowano także działania na kolejne spotkanie, które odbędzie sie w naszym kraju w dniach 19-23 marca 2014r.

Postanowienia do dalszej pracy:

 • każdy z krajów opracuje oraz dokona analizy zachowań agresywnych wśród uczniów;
 • dokona analizy umiejętności społecznych (przynajmniej trzech) wśród uczniów;
 • w Polsce zorganizowane zostanie końcowa ocena oraz ewaluacja projektu
 • omówimy działania na kolejne spotkanie robocze, które odbędzie się w dniach 21-25 maja 2014r. w Ankonie, Włochy

EUROPEJSKA WSPÓŁRACA

Wszystkie prace w ramach projektu służą promocji europejskiego dialogu i podniesienia świadomości innych kultur europejskich, respektowania różnic pomiędzy poszczególnymi krajami. Praca nad projektem służy wyeliminowaniu niepożądanych zachowań uczniów, podniesienia samooceny uczniów, współpracy i współdziałania w ramach pracy nad projektem oraz służy zmotywowaniu dzieci do nauki języków obcych. Niezbędna i owocna jest także współpraca między nauczycielami z poszczególnych krajów. Tworzą się niezapomniane więzi oraz przyjaźnie między osobami współpracującymi nad projektem.

Grupa Comeniusa:

 • Małgorzata Maluchnik
 • Maria Binkiewicz
 • Klara Opalińska
 • Elżbieta Nierojewska-Łopaciuk
 • Magdalena Baracz
 • Magdalena Nakonieczna

 

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook