Terapia Ręki

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, poprawę umiejętności chwytu, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej. Metoda ta polega również na dostarczaniu wrażeń dotykowych i poznawaniu dzięki nim różnych kształtów, struktur, materiałów oraz nabywaniu umiejętności ich rozróżniania. Przede wszystkim zaś służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Zajęcia są skierowane w szczególności do uczniów, którzy wykazują:

  • problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie);
  • trudności w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, wycinanie);
  • problemy z wykonywaniem codziennych czynności (ubieranie, wiązanie, zapinanie guzików);
  • zaburzenia napięcia mięśniowego w obrębie kończyn górnych (podwyższone lub obniżone napięcie);
  • kłopoty ze współpracą obu rąk, wyłączanie jednej ręki;
  • niechęć do dotykania niektórych faktur.

Zajęcia polegają na wykonywaniu ćwiczeń rozmachowych, manualnych i precyzyjnych dostosowanych do stanu sprawności dziecka. Podczas ćwiczeń wykorzystuje się drobny sprzęt terapeutyczny (pomoce sensoryczne, opaska grafomotoryczna, układanki, artykuły plastyczne, sprzęt sportowy). W czasie terapii angażuje się całe ciało dziecka ze szczególnym uwzględnieniem usprawniania motoryki małej.

 

   

Podczas zajęć wykorzystywane są również elementy sensoplastyki i piaskoterapii.

 

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook