Teatr „Bez nazwy”

Teatr nasz działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku od 1991 r. Początkowo zajęcia teatralne prowadzone były jako forma zajęć świetlicowych, w efekcie których powstały dwa przedstawienia : “Stonoga” oraz “Zosia i jej pomocnicy” – wypracowanych pod kierunkiem p. Izy Trochonowicz i Lucyny Stroińskiej. W 1992 r. p. Beata Michniewicz i p. Danuta Małysz spróbowały swoich sił i przygotowały z dziećmi Jasełka, zaprezentowane na terenie naszego ośrodka.

 

Od r.1992 teatrzyk na “zlecenie” p. dyrektor H. Miazek prowadzą p. Iza Trochonowicz i Dorota Żurek. Ich pierwszy wspólny spektakl pt. “Najcieplej jest w domu” został m.in. zaprezentowany w programie Telewizji Lublin                   ( “Telewizyjny Plac Zabaw”), a następnie na Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku, imprezie w której od tej pory bierzemy udział niemalże co roku, uczestnicząc przy tej okazji w warsztatach teatralnych organizowanych przez Michała Stanowskiego – koordynatora SANS.                                                                                          

 

Spektakle przygotowujemy w różnych technikach: – teatr kukiełkowy: “Teatrzyk na stole” (1994), “Słonecznik” (1995), żywy plan – “Najcieplej jest w domu” (1993), “Dbajmy o zdrowie”(1994), “Wiersze, które lubimy” (1994), “Pchła Szachrajka”(1995), “Wizyta Króla Jegomości”(1996), “Przygoda Ani”(1997), teatr cieni – “Bajka o gęsim jaju …”(1999), “Gdzie jest wiosna?”(2000), pantomima – “Perły szczęścia nie dają”(2001), “Bo ja mam tylko jeden świat”(2003), “Święto planety”(2004), “Pułkownik Kwiatkowski”(2004), “Jasełka”(2004), czarny teatr – “Agresja” (2005). Spektakle te wystawiane były w większości podczas SANS-ów, a także na imprezach szkolnych (Dzień Nauczyciela, Dzień Matki, Dzień Teatru, Dzień Ziemi, Święto Niepodległości, Zabawa Karnawałowa, Wigilia) i lokalnych (Przegląd Dziecięcych Amatorskich Zespołów Teatralnych w Świdniku, Przegląd Spektakli Profilaktycznych w Świdniku, Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych w Krasnymstawie i in.)

 

Oprócz przygotowywania przedstawień teatralnych, nasz zespół pracuje nad repertuarem piosenek na Przegląd Piosenki SANS, w którym uczestniczy od 2000 r. pod nazwą “Sęk”. Ponadto niektórzy członkowie naszego zespołu próbują swych sił w tańcu współczesnym, który prezentują corocznie podczas przerw między spektaklami na SANS-ie, a także na innych imprezach szkolnych i lokalnych.

 

W naszej pracy pomaga nam wiele osób: muzykę do wielu spektakli oraz piosenek śpiewanych na Przeglądach Piosenki nagrywa nam p. Marzena Karpowicz (zawodowy muzyk) oraz p. Romuald Gumienniak (muzyk – amator), ale muzycznie inspiruje nas i kształci na corocznych warsztatach p. prof. Andrea Jaworska (muzykolog, wykładowca UMCS). Przy scenografii pomagają nam: p. Grażyna Gajewska, p. Ewa Otrębska, p. Artur Pinkos, p. Małgorzata Czerwińska, p. Elżbieta Harmasz, p. Elżbieta Krupa, p. Monika Antoniewicz, ale od wielu już lat inspiruje nas i kształci plastycznie p. Barbara Kasprzak (plastyk-terapeuta). Choreograficznie wspiera nas p. Monika Dąbkowska i p. Agnieszka Pawlak, ale podstaw choreografii i umiejętności prawidłowego poruszania się na scenie uczyli nas p. Wnuczkowska-Petri, p. Beata Kubiak i p. Janusz Szymański. Arkana sztuki teatralnej poznajemy dzięki tak wspaniałym fachowcom, jak p. Alina Stanowska, p. Leszek Mądzik, p. Włodzimierz Wojtas i in., z którymi spotykaliśmy się podczas warsztatów teatralnych.Wreszcie dobrym duchem naszego teatru jest Michał Stanowski, który już od 12 lat służy nam swoją pomocą, dobrą radą, pociesza w trudnych chwilach.                                                                                               

W naszym teatrze uczestniczą zarówno dzieci nieśmiałe, zahamowane, z kompleksami, nieufne, z niską motywacją do nauki, jak też nadpobudliwe psychoruchowo, agresywne; mówiące prawidłowo, ale i z poważnymi zaburzeniami mowy. Zdarzają się dzieci, które są w stanie nauczyć się długich tekstów, ale i takie, które nie potrafią zapamiętać jednego zdania. Dlatego w pracy z zespołem stosujemy różnorodne techniki i formy teatralne, aby wszyscy mieli szansę na wypowiedź. Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej praca w zespole pełni ogromną rolę terapeutyczną.                                                         

Oto wycinki z działalności teatru:

Aktualności (2005\2006)

                Niektórzy nasi wychowankowie biorą udział w corocznych obozach teatralnych organizowanych przez Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku w Skrzynicach. Ich zaangażowanie w realizowane tam spektakle zaowocowało wyjazdem w maju bieżącego roku, trzech z nich do Norwegii w ramach polsko-norweskiego projektu “Smok i Trolle”. W tym roku pożegnaliśmy siedmioro naszych najbardziej aktywnych i wytrwałych “aktorów” z nadzieją, że w swoich nowych szkołach będą kontynuować działalność teatralną i rozwijać talenty, które odkrywaliśmy wspólnie przez kilka lat.

Aktualności (2006\2007)

              Na początku roku szkolnego pracowaliśmy nad programem artystycznym na uroczystość związaną ze świętem KEN. Do działań tych włączyła się p. Dorota Rusińska- Repeć, a ze strony plastycznej pomocy udzieliły nam panie: E. Otrębska i J. Kowalska – Szczęsna. Obecnie przygotowujemy się do Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, podczas którego zamierzamy wystawić spektakl pt. “Zakochany Klown”. Trzymajcie za nas kciuki.

Aktualności (2007\2008)

                    Zespół pracował w składzie: M. Iwańczuk, K. Wosiak, M. Bolibok, A. Motyl, K. Wosiek, M. Ryłowicz – gr. młodsza, A. Zając, S. Golik, A. Jaczyńska – gr. starsza. Uczestnicy poznawali technikę „teatru cieni”, wykonywali lalki cieniowe, uczyli się animacji, odgrywali scenki. Uwieńczeniem całorocznej pracy była prezentacja podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dwóch etiud: grupa młodsza zaprezentowała „Bajkę o Kapryśnej Królewnie” własnej produkcji, a grupa starsza „U bramy raju” na podst. utworu H. Sienkiewicza.

Aktualności (2008\2009)

                Grupa teatralna w składzie: A. Zając, S. Golik, A. Jaczyńska, P. Nawrocka, E. Gorzel, P. Walasek, P. Czajkowski, M. Ryłowicz, T. Skarżyński, K. Wosiek pracowała nad spektaklem profilaktycznym. Jego tematem przewodnim był dom. Uczestnicy podczas zajęć odgrywali i omawiali etiudy związane z domem. Jako technikę realizacji zestól wraz z instruktorami wybrał technikę „czarnego teatru”. W efekcie wypracowano spektakl pt. „Dom” , który został zaprezentowany na VI Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych, a następnie na XVI Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych w Świdniku, gdzie został nominowany do finału Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dzieciecych i Młodzieżowych – Festiwalu Najciekawszych Widowisk. Tam zajęliśmy I miejsce i otrzymaliśmy nagrodę. Spektakl zaprezentowany został również na Międzynarodowych Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, a także podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w naszym Ośrodku.

Prowadzący: mgr Izabela Trochonowicz, mgr Dorota Żurek.

Aktualności (2009\2010)

                   Zespół w składzie: A. Zając, S. Golik, A. Jaczyńska, P. Nawrocka, E. Gorzel, E. Czajkowska, K. Krysa, P. Walasek, P. Czajkowski, M. Ryłowicz, M. Bolibok przystąpił do pracy nad nowym spektaklem. W listopadzie zostaliśmy zaproszeni do udziału w XII Jesiennych Spotkaniach Teatralnych w Trawnikach, gdzie wystawiliśmy ubiegłoroczny spektakl pt. „Dom”. Był to nasz debiut na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach. 23.03.2010 r. grupa teatralna „Bez Nazwy” jak corocznie brała udział w VII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych, organizowanym przez Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku. Zespół nasz zaprezentował spektakl pt. „Drzewo” zrealizowany w technice „czarnego teatru”. Poruszony w nim został temat życia, czyli rodzenia się, wzrastania i obumierania. Symbolem tego życia jest drzewo, które pewnego razu wyrosło gdzieś w nieokreślonym miejscu. W okresie swojego wzrastania pełniło różne funkcje, a przede wszystkim stało się domem dla ptaków. Zakończenie spektaklu stanowi przesłanie, że życie się nie kończy, tylko jest przekazywane dalej. Spektakl o drzewie obejrzały także dzieci ze świdnickich przedszkoli, biorące udział w imprezie zorganizowanej przez MCP – „Magiczny Dzień z Teatrem”, a także dzieci i młodzież biorąca udział w finale IX Powiatowego Konkursu Plastycznego organizowanego corocznie przez nasz Ośrodek.

Aktualności (2010\11)

               Bieżący rok naszej działalności rozpoczęliśmy, jak zwykle od naboru nowych uczestników. Ponadto integrowaliśmy się poprzez różne zabawy oraz poszukiwaliśmy tematu do naszego nowego spektaklu. W listopadzie instruktorki teatru brały udział w warsztatach teatralnych w Skrzynicach, podczas których powstał zarys spektaklu. Kolejne miesiące to ciężka praca nad rozwijaniem naszego warsztatu teatralnego i tworzeniem spektaklu. W grudniu zostaliśmy zaproszeni przez p. prof. Janusza Kockiego do uświetnienia występem naszego zespołu konferencji medycznej, która odbywała się w Pałacu Czartoryskich w Lublinie. Zaprezentowaliśmy nasz zeszłoroczny spektakl pt. „Drzewo”. W dn. 22-23.03.11. zespół brał udział w VIII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych w Świdniku, na którym zaprezentował swój najnowszy spektakl pt. „Nie jesteś sam”. Spektakl ten zaprezentowany został również w kwietniu podczas XXI Międzynarodowych Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie oraz na XVIII Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych w Świdniku. Na wszystkich ww. imprezach otrzymaliśmy gromkie brawa od publiczności oraz wyróżnienia za „piękny i wzruszający przekaz w trudnej technice czarnego teatru” od Rady Konsultantów.
Zespół w bieżącym roku szkolnym pracuje w składzie: A. Zając, S. Golik, E. Czajkowska, T. Guć, A. Żyła, A. Sierdak, K. Krysa, M. Ryłowicz, E. Gorzel.
Zajęcia odbywają się w środy w godz. 13.00- 15.00 w sali Miejskiego Centrum Profilaktyki.
Instruktorzy: I. Trochonowicz, D. Żurek.

Aktualności (2011\12)

              Zespół w składzie: E. Kowalska, K. Krysa, A. Sierdak, M. Ryłowicz, A. Kozicki, T. Guć, E. Czajkowska, A. Żyła brali udział w projekcie teatralnym dotowanym ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, w ramach, którego uczestniczył    w letnim obozie teatralnym w Skrzynicach. W kwietniu zespół wziął udział w XIX Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Amatorskich Zespołów Teatralnych w Świdniku i zaprezentował po raz pierwszy swój spektakl p.t. „Tajemniczy ogród” zrealizowany w technice „czarnego teatru”. Następnie w maju zespół wystąpił podczas IX Przeglądu Spektakli Profilaktycznych w Świdniku. Jednak największym przeżyciem dla młodych artystów było uczestnictwo w 44 Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach Lalkarskich, na których nasz zespół został wyróżniony i zdobył nagrodę.

 

Aktualności (2012\13)

               Zespół w nowym składzie (większość wieloletnich uczestników opuściło mury naszej szkoły) postanowił wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas ubiegłorocznych puławskich warsztatów teatralnych. Zarówno instruktorom, jak i dzieciom podobała się zabawa w teatr uliczny. Zdecydowaliśmy więc przygotować spektakl z udziałem dużych ulicznych lalek. Lalkę Smoka przywieźliśmy z puławskich spotkań, a część lalek powstała podczas zajęć prowadzonych w ubiegłym roku szkolnym, w ramach unijnego projektu. Pozostało napisać scenariusz, opracować choreografię i muzykę. Spektakl „Przygoda na łące” został zaprezentowany podczas plenerowej imprezy „Pożegnanie lata”

Aktualności (2013\14)

          W tym roku (po 21 latach działalności) postanowiliśmy trochę odpocząć, nabrać sił i otworzyć się na nowe wyzwania.

Aktualności (2014\15)

                 Po rocznej przerwie powoli nabieramy tempa i działamy. Zespół w nowym składzie: E. Kowalska, K. Kozak, K. Głaz, K. Oroń, P. Sokołowska i K. Gębicz poznaje arkana sztuki teatralnej, ćwiczy ruch sceniczny, uczy się wyrażać swoje emocje, rozwija swoją wyobraźnię i kreatywność podczas zajęć, które odbywają się w każdy czwartek w g. 15 – 16.

               W dn. 17-19.04.2015 r. w Lublinie odbyły się XXV Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku. Wzięło w nich udział 15 zespołów teatralnych z Polski, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Nasz zespół począwszy od 1993 r. wielokrotnie uczestniczył w Spotkaniach oraz w cyklu działań związanych z Nieprzetartym Szlakiem. Tym razem wystąpił, jako zespół towarzyszący, prezentując dwie piosenki o tematyce marynistycznej. Za wieloletnią pracę i zaangażowanie w działania artystyczne Nieprzetartego Szlaku zespół teatralny „Bez Nazwy” oraz jego instruktorzy: Izabela Trochonowicz i Dorota Żurek otrzymali dyplomy uznania od Lubelskiego Kuratora Oświaty, od Wojewody Lubelskiego, od Marszałka województwa lubelskiego oraz od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego teatru – byłym i obecnym – za waszą pracę, za chęć poznawania i tworzenia czegoś niezwykłego.

           W dn. 4-5.05.2015 r. w świdnickim kinie miał miejsce XII Przegląd Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”. Nasz zespół    w składzie: Klaudia Oroń, Ewa Kowalska, Gabriela Wieczorek, Ewa Wikira, Karolina Głaz wystąpił z inscenizacją piosenek „Przechyły” i „Jutro popłyniemy daleko”. Rada Konsultantów przyznała nam wyróżnienie za oprawę plastyczną występu.

Zajęcia prowadzą (tradycyjnie): p. I. Trochonowicz i D. Żurek.

Aktualności (2016\17)

             W dniach 2-3.12.2016 nasz zespół teatralny wziął udział w XIX Międzynarodowych Spotkaniach z Piosenką Nieprzetartego Szlaku, który odbywał się w Lublinie. W tym roku tematem przeglądu były „Spotkania Cygańskie”, toteż nasze piosenki („Miszto” i „Cyganeczka Zosia”), tańce oraz stroje nawiązywały do tematyki cygańskiej. Na scenie przeglądu zaprezentowało się kilkanaście grup i solistów z 15 ośrodków z Polski oraz Białorusi i Ukrainy. Bawiliśmy się znakomicie, a za udział otrzymaliśmy dyplomy i prezenty. Dziękujemy organizatorom i wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę i wspaniałe artystyczne przeżycia.

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook