Szkolne koło Carictas

Działalność charytatywną w naszej szkole rozpoczęliśmy od współpracy z Panią Katarzyną Pryputniewicz opiekunem Szkolnego Koła Caritas utworzonego w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku. Przyglądaliśmy się spotkaniom formacyjnym oraz czynnie uczestniczyliśmy we wszelkich akcjach charytatywnych na terenie parafii Najświętszej Maryii Panny Matki Kościoła w Świdniku. Owocem naszej działalności był zorganizowany 09.XI.2006 r. apel w Gimnazjum nr 3 z okazji uroczystego podpisanie regulaminu Szkolnego Koła Caritas oraz wręczenie legitymacji członkowskich. Na uroczystości obecni byli: Dyrektor Gimnazjum nr 3 mgr Waldemar Białowąs, Wice-Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mgr Elżbieta Krupa, Ksiądz Kanonik Tadeusz Nowak, Zastępca Dyrektora Caritas Lublin ks. mgr lic. Wiesław Kosicki.

Główne cele i założenia Szkolnego Koła Caritas:

Cele:

  • działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawcza na zasadzie wolontariatu,
  • praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie,
  • uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie,
  • budowanie wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na dobro wszystkich jej członków.

Założenia:

  • włączanie się uczniów i nauczycieli na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i Caritas Diecezji Lubelskiej,
  • autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących.

Hasło SKC:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili.
Przyświecają nam słowa:
Człowiek jest wart tyle, ile potrafi się dzielić z innymi.
Spotkania formacyjne:
Spotkania formacyjne naszego SKC odbywają się razem ze SKC działającym w Gimnazjum nr 3, którego priorytetowym zadaniem jest pogłębienie wiary w Boga Trójjedynego oraz zintegrowanie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z młodzieżą szkół masowych.

Uczestniczymy w akcjach stałych organizowanych przez Caritas Lublin a także takich które wynikają z bieżących potrzeb środowiskowych.

Nasza działalność charytatywna jest możliwa dzięki przychylności i życzliwości Dyrekcji Ośrodka Pani mgr Beaty Michniewicz, Pani mgr Elżbiety Krupy a także Księdza Kanonika dr Andrzeja Krasowskiego, Proboszcza parafii Najświętszej Maryii Panny Matki Kościoła w Świdniku.

Opiekunem duchowym Szkolnych Kół jest Ksiądz Bartłomiej Zwoliński.

Konferencja SCWEW

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook