Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Świdniku od lat stara się pielęgnować pamięć o lokalnych bohaterach oraz ważnych wydarzeniach dla historii Świdnika i Powiatu Świdnickiego. W związku z powyższym w bieżącym roku postanowiliśmy wziąć udział w ogólnopolskiej akcji MEN „Szkoła pamięta”. 28 października przystąpiliśmy do akcji. Mamy nadzieję, że mimo trudnych czasów w których obecnie funkcjonujemy będziemy mogli pokazać zarówno naszym uczniom jak również mieszkańcom Świdnika jak ważnym miejscem w historii Polski jest nasza miejscowość. W tym roku mija 40. rocznica Lipcowych Strajków, wydarzenia od którego wszystko się zaczęło. Świdnik w 1980 roku stał się kolebką Solidarności. Będziemy chcieli pokazać również Świdnik jako zagłębie motoryzacji, lotnictwa i idei Solidarnościowych. Zajmiemy się również przedstawieniem sylwetek mieszkańców Świdnika i powiatu którzy mieli wpływ na historię lokalną. Zamierzamy zaangażować do naszego projektu naszych uczniów, swój akces zgłosiło również trzech nauczycieli Ośrodka, panie: Paulina Niezbecka, Agnieszka Branicka oraz Marta Kubiak.

Filmy dotyczące historii Świdnika:

 

 

Podziękowanie za udział w akcji „Szkoła pamięta”

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook