Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OŚRODKA
działające przy SOS-W im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku.

 Regon: 060482392 NIP: 712 317 51 72 KRS: 0000328533
Adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka

ul. C. K. Norwida 4,
21-040 Świdnik

               

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka to inicjatywa nauczycieli, którzy w ramach wolontariatu organizują imprezy i wydarzenia o charakterze lokalnym, miejskim i powiatowym.
Działamy od 2009 roku, głównym celem jest włączenie naszych uczniów opraz absolwentów w życie kulturalne i społeczne regionu.
Integracja w sposób naturalny oparta na bliskich relacjach naszych gości z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi niepełnosprawnymi.
Wspólne zabawy, plenery, zajęcia kulinarne, sportowe, wystawy i warsztaty plastyczne i ekologiczne.

Pokazujemy, że niepełnosprawni mają swoje miejsce w każdej społeczności.

Pozyskujemy fundusze współpracując z samorządem lokalnym- Urzędem Miasta Świdnika, Starostwem Powiatowym w Świdniku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Lubelski Węgiel S.A.

Dzięki temu pozyskaliśmy nowy sprzęt sportowy, pracownia gospodarstwa domowego została doposażona w sprzęt AGD, organizujemy spotkania z dietetykiem, organizujemy warsztaty dla rodziców i uczniów.
Nasi uczniowie podczas zajęć pozalekcyjnych i szkolnych przygotowują zdrowe przekąski, koktajle i posiłki.

Organizujemy imprezy integracyjne dla naszych podopiecznych oraz ich rodzin. Dzięki naszym akcjom i happeningom Świdnik dołączył do miast “Świecących na niebiesko”- co roku proponuje uczniom świdnickich szkół i przedszkoli inną formę poznania autyzmu.

Współorganizujemy razem Ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym konferencje i spotkania z ludźmi nauki, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przy naszym Stowarzyszeniu działa samopomocowa grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów naszych uczniów. Raz w miesiącu podczas spotkania rodzice mogą ze sobą porozmawiać, wymienic sie pomysłami, chwilkę odpocząć wypić kawę czy herbatę.

Numer konta bankowego

 

 

BGŻ BNP PARIBAS

85 2030 0045 1110 0000 0420 9830

 

Dziennik UONET++

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Bezpieczne Wakacje 2020

Kochani, zakończenie roku szkolnego 2019/20 zbliża się wielkimi krokami a co za tym idzie lada moment zaczynacie wakacje. Prosimy Was o aktywny, bezpieczny odpoczynek w tym czasie, ponieważ wiemy, że ten rok był dla Was wyjątkowo trudny. Poniżej wstawiamy prezentację, w której zawarłyśmy kilka wskazówek, jak bezpiecznie spędzić ten czas. Prosimy Was o zapoznanie się z nią.

Link do prezentacji: Bezpieczne Wakacje.pptx  

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook