Sensoplastyka

W roku szkolnym 20018/2019 w naszym Ośrodku realizowana jest innowacja
pedagogiczna: „Sensoplastyka® – wspieranie rozwoju uczniów poprzez działania z zakresu
stymulacji sensorycznej”. Zajęcia Sensoplastyki® organizowane są w formie warsztatowej,
raz w miesiącu i przeznaczone są dla dzieci objętych edukacją przedszkolną, uczniów klas I-
III i IV – VI uczęszczających do SOS-W w Świdniku.
Warsztaty sensoplastyczne® mają za zadanie wprowadzić najmłodsze dzieci w świat
zapachów, faktur i kolorów. W trakcie zajęć ich uczestnicy mają okazję bawić się masami
bezkształtnymi, farbami oraz tworzywami łatwo przekształcalnymi i sypkimi jak np. ciecz
nienewtonowska, ciastolina, mannolina, żelkolina, galaretka sensoryczna, piasek kinetyczny.
Poza tym mają kontakt z naturalnymi barwionymi ziarnami fasoli, grochu, ryżu, makaronami
itp. Dzięki użyciu naturalnych produktów spożywczych są to działania całkowicie
bezpieczne, a  materiały i narzędzia pracy są zawsze dostosowywane do indywidualnych
możliwości i predyspozycji dzieci. Aktywności tej towarzyszy polisensoryczne poznanie i
przetwarzanie świata. Dzieci mają okazję okazję obserwować podczas zajęć przemiany
substancji – obserwują np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty,
a następnie miękki i stały. Podczas zajęć dzieci mają okazję wykonywać całą gamę czynności
motorycznych – manipulować całymi dłońmi, nadgarstkiem, kciukami, palcem przez
punktowanie, odciskanie, formować kształty, tworzyć masy. Zajęciom towarzyszy stymulacja
zapachami – podczas każdego spotkania wyróżnia się jeden główny aromat, dodany do farby
lub masy.
Warsztaty sensoplastyczne® pełnią niezwykle ważną rolę, bowiem za ich
pośrednictwem dziecko gromadzi doświadczenia poznawcze i twórcze oraz wykorzystuje
swoją ekspresję i percepcję otaczającego świata. Na zajęciach dzieci mają szansę wyrażania
własnych emocji i przeżyć, a tworząc, przekazują swoje przeżycia i doświadczenia.
Podsumowując do celów nadrzędnych naszych zajęć należą:
-Wyrażanie własnej ekspresji twórczej i kreatywnego myślenia
-Usprawnianie ruchowe i manualne
 Uwrażliwianie dłoni, doskonalenie precyzji dłoni, rozwijanie siły mięśniowej
 Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
-Aktywizacja procesów poznawczych i emocjonalnych
 Rozwój zmysłów
 Rozwijanie świadomości własnego ciała
 Rozwój mowy

 Rozwój uwagi i spostrzegawczości
 Rozwój samodzielności i zwiększenie wiary we własne możliwości
 Uspołecznienie
 Rozwój osobowości
Dla dzieci o obniżonej sprawności umysłowej najważniejsze w tworzeniu staje się
zamanifestowanie własnego istnienia i zaspokojenie potrzeby wypowiedzenia się. Zajęcia
pełnią funkcję terapeutyczną – podczas warsztatów dzieci nadpobudliwe uczą się wyciszać
emocje, natomiast apatyczne rozbudzają się, mając motywację do działania – twórczego
tworzenia.
Sensoplastyka opiera się na wykorzystaniu technik arterapeutycznych – wpływa nie
tylko na rozwój poznawczy uczestników zajęć, ale także stan umysłu sprzyjając relaksacji.

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook