Sensoplastyka

W roku szkolnym 20018/2019 w naszym Ośrodku realizowana jest innowacja pedagogiczna: „Sensoplastyka® – wspieranie rozwoju uczniów poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej”. Zajęcia Sensoplastyki® organizowane są w formie warsztatowej, raz w miesiącu i przeznaczone są dla dzieci objętych edukacją przedszkolną, uczniów klas I-III i IV – VI uczęszczających do SOS-W w Świdniku.

Warsztaty sensoplastyczne® mają za zadanie wprowadzić najmłodsze dzieci w świat zapachów, faktur i kolorów. W trakcie zajęć ich uczestnicy mają okazję bawić się masami bezkształtnymi, farbami oraz tworzywami łatwo przekształcalnymi i sypkimi jak np. ciecz nienewtonowska, ciastolina, mannolina, żelkolina, galaretka sensoryczna, piasek kinetyczny. Poza tym mają kontakt z naturalnymi barwionymi ziarnami fasoli, grochu, ryżu, makaronami itp. Dzięki użyciu naturalnych produktów spożywczych są to działania całkowicie
bezpieczne, a  materiały i narzędzia pracy są zawsze dostosowywane do indywidualnych możliwości i predyspozycji dzieci. Aktywności tej towarzyszy polisensoryczne poznanie i
przetwarzanie świata. Dzieci mają okazję okazję obserwować podczas zajęć przemiany substancji – obserwują np. jak materiał, który jest suchy i sypki zmienia się w mokry i kleisty,
a następnie miękki i stały. Podczas zajęć dzieci mają okazję wykonywać całą gamę czynności motorycznych – manipulować całymi dłońmi, nadgarstkiem, kciukami, palcem przez punktowanie, odciskanie, formować kształty, tworzyć masy. Zajęciom towarzyszy stymulacja zapachami – podczas każdego spotkania wyróżnia się jeden główny aromat, dodany do farby
lub masy.

Warsztaty sensoplastyczne® pełnią niezwykle ważną rolę, bowiem za ich pośrednictwem dziecko gromadzi doświadczenia poznawcze i twórcze oraz wykorzystuje swoją ekspresję i percepcję otaczającego świata. Na zajęciach dzieci mają szansę wyrażania własnych emocji i przeżyć, a tworząc, przekazują swoje przeżycia i doświadczenia.

Podsumowując do celów nadrzędnych naszych zajęć należą:
-Wyrażanie własnej ekspresji twórczej i kreatywnego myślenia
-Usprawnianie ruchowe i manualne
 Uwrażliwianie dłoni, doskonalenie precyzji dłoni, rozwijanie siły mięśniowej
 Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
-Aktywizacja procesów poznawczych i emocjonalnych
 Rozwój zmysłów
 Rozwijanie świadomości własnego ciała
 Rozwój mowy

 Rozwój uwagi i spostrzegawczości
 Rozwój samodzielności i zwiększenie wiary we własne możliwości
 Uspołecznienie
 Rozwój osobowości

Dla dzieci o obniżonej sprawności umysłowej najważniejsze w tworzeniu staje się zamanifestowanie własnego istnienia i zaspokojenie potrzeby wypowiedzenia się. Zajęcia pełnią funkcję terapeutyczną – podczas warsztatów dzieci nadpobudliwe uczą się wyciszać emocje, natomiast apatyczne rozbudzają się, mając motywację do działania – twórczego
tworzenia.

Sensoplastyka opiera się na wykorzystaniu technik arterapeutycznych – wpływa nie tylko na rozwój poznawczy uczestników zajęć, ale także stan umysłu sprzyjając relaksacji.

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook