Seminarium logopedów

Dnia 05.02.2019 na terenie naszego Ośrodka miało miejsce organizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczna w Świdniku, w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów, seminarium szkoleniowe tych specjalistów, nt. Pomoce w terapii logopedycznej dziecka z wieloraką niepełnosprawnością. Spotkanie, w którym uczestniczyło 14 logopedów z Powiatu Świdnickiego, prowadziła mgr Ewa Otrębska logopeda z SOSW w Świdniku. Prowadząca przedstawiła samodzielnie opracowane metodycznie i wykonane pomoce edukacyjne wykorzystywane w terapii dziecka z wielorakim zaburzeniem rozwoju. Pomysłowość w zastosowaniu elementów i fragmentów różnych przedmiotów oraz nadanie im nowych funkcjonalności inspirowały osoby uczestniczące w spotkaniu do tworzenia własnych pomocy/rozwiązań terapeutycznych stymulujących rozwój mowy oraz kompetencje komunikacyjne dzieci.

powrót do strony Logopedy

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook