Klub Twórczego Rękodzieła

               Program zajęć „Klubu twórczego rękodzieła” realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej lub internacie.   Głównym założeniem zajęć jest tworzenie wyrobów artystycznych głównie z materiałów naturalnych i surowców wtórnych. Uczniowie mają więc okazję rozwijać swoje zainteresowania i poznawać nowatorskie techniki plastyczne, ale również wzbogacać wiedzę ekologiczną przez wykorzystywanie w pracy materiałów ekologicznych oraz przetwarzanie ich. W rezultacie pracy uczniów powstają różnorodne wytwory rękodzielnicze – ozdobne butelki    i pudełka, wazony, misy oraz kompozycje florystyczne. W okresie przedświątecznym uczestnicy zajęć przygotowują ręcznie robione bombki i stroiki świąteczne.Prace uczestników zajęć są eksponowane na wystawach tematycznych oraz kiermaszach świątecznych. Uczestnicy zajęć rękodzielniczych biorą udział w konkursach o charakterze szkolnym i pozaszkolnym zdobywając dyplomy i nagrody. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach. Towarzyszy im muzyka i przyjemna atmosfera, dlatego są też okazją do wyciszenia emocji i odprężenia.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartek w godz. 14.15-15.15 i prowadzone są przez dwóch nauczycieli – Katarzynę Kutrzepę i Karolinę Wiśniewską zgodnie z tematyką zaplanowaną w programie.

   

 

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook