Metody pracy

           W naszym Ośrodku realizowanych jest wiele interesujących zajęć wspomagających proces dydaktyczny, które mają na celu stymulowanie rozwoju dzieci oraz rozwijanie ich indywidualnych możliwości i zainteresowań. Uczniowie, w zależności od wieku, występujących zaburzeń, stopnia niepełnosprawności, mają do dyspozycji następujące zajęcia:

 • Metoda ośrodków pracy
 • Metoda A. Affolter
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Programy Aktywności i Komunikacji Knillów
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Poranny Krąg
 • Metoda Dobrego Startu
 • Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji
 • Terapia ręki mająca na celu usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, poprawę umiejętności chwytu,  poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej. Metoda ta polega również na dostarczaniu wrażeń dotykowych i poznawaniu dzięki nim różnych kształtów, struktur, materiałów oraz nabywaniu umiejętności ich rozróżniania. Przede wszystkim zaś służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

 

  

 • Terapia integracji sensorycznej (SI) – metoda wspomagająca rozwój dziecka, mająca postać ukierunkowanej zabawy z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego. Głównym  zadaniem terapii jest dostarczanie dziecku odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych (głównie proprioceptywnych, dotykowych i przedsionkowych) w taki sposób, aby odpowiedziało na nie właściwą czynnością, poprawiając integrację tych bodźców. Dzięki lepszej współpracy między zmysłami poprawia się koordynacja wzrokowo – ruchowa, percepcja wzrokowa, orientacja w schemacie ciała, mała i duża motoryka. Terapia sprzyja rozwijaniu się procesów poznawczych: uwagi, pamięci, spostrzegawczości, myślenia. Wszystko to powoduje, że wzrasta u dziecka poczucie własnej wartości, pewności siebie, a co za tym idzie dziecko lepiej funkcjonuje w środowisku.

 

 • Metoda A.A. Tomatisa – stymulacja audio-psycho-lingwistyczna. Głównym celem  treningu jest wspomożenie funkcji słuchowej oraz ustalenie prawidłowej lateralizacji, dzięki czemu dochodzi do poprawy koncentracji uwagi, jakości uczenia się, wspierania funkcji językowych, komunikacyjnych, zwiększenia kreatywności oraz poprawy zachowań społecznych. Terapia ta pomaga więc dzieciom z problemami szkolnymi (zaburzenia uwagi, mowy – w tym jąkanie, koncentracji, dysleksja), autyzmem, ADHD, problemami koordynacji senso-motorycznej, ale również może wspomagać naukę języków obcych, walkę ze stresem i leczenie depresji. Trening polega na słuchaniu przez specjalne słuchawki odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną przez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”. Jeden z etapów terapii koncentruje się na pracy mikrofonem.

 • Usprawnianie ruchowepozwala polepszyć komfort życia uczniów niepełnosprawnych ruchowo, a rodzicom często ułatwia codzienną opiekę. Aby praca była skuteczna należy dostosować metody do konkretnego dziecka.Zajęcia prowadzone są przy zastosowaniu:
  • kinezyterapii – poprawia ona ogólne funkcje organizmu, zwiększa siłę, wytrzymałość oraz podnosi koordynację wzrokowo – ruchową dziecka. Dodatkowo dzięki kinezyterapii jesteśmy w stanie skorygować wady postawy.
  • masażu – stosujemy go, aby zmniejszyć patologiczne napięcie mięśni, poprawić ich ukrwienie, zadziałać przeciwbólowo oraz utrzymać poprzez ćwiczenia bierne zakresy ruchomości stawów.

   

     

 • EEG Biofeedback (biologicznego sprzężenia zwrotnego) –  jest bezpieczną i bezinwazyjną metodą poprawy pracy mózgu przez wykorzystanie jego „plastyczności”. Pozwala kontrolować procesy zachodzące w organizmie człowieka, uczy panować nad własnymi reakcjami, pomaga relaksować się, a tym samym radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. Biofeedback wpływa na generowane przez mózg fale w szerokim paśmie częstotliwości, będące wyrazem jego aktywności. Generowane różne zakresy częstotliwości fal są obrazem gotowości mózgu do przyswajania nowych informacji, odzwierciedlają koncentrację uwagi, poziom stresu, niepokój, lęk, agresję. Poprzez trening Biofeedback EEG (wygaszając niepożądane zakresy fal i wzmacniając pożądane) możemy usprawnić funkcjonowanie mózgu, wpływając na poprawę koncentracji uwagi, zwiększanie możliwości radzenia sobie ze stresem, równowagę psychiczną i poprawę samooceny oraz zwiększyć odporność immunologiczną.
 • Dogoterapia – terapia z udziałem psa jest naturalną formą wzmacniającą rehabilitację ruchową i psychoterapię. Głównym motywatorem jest prawidłowo ułożony i odpowiednio przygotowany pies prowadzony przez wyszkolonego przewodnika. Istotą dogoterapii jest nawiązanie łącznoœci przy pomocy bliskiego, dotykowego kontaktu między osobą chorą, niepełnosprawną, a psem terapeutą. Dogoterapia prowadzona jest w naszym Ośrodku już od kilku lat. Uczniowie dzięki ogromnej motywacji, którą stanowi pies, chętnie wykonują różnego rodzaju ćwiczenia i zadania. Obecność psa wprowadza specyficzną atmosferę na zajęciach. Pies nie ocenia, nie wymaga, nie krytykuje. Dla psa dzieci często są w stanie wykonać czynności, które w innych warunkach przychodzą im z trudem. Dzieci i młodzież w bliskim kontakcie z psem mają możliwość nabycia szerokich kompetencji społecznych, poznają również zasady prawidłowego i bezpiecznego postępowania z psem.W naszym Ośrodku w zajęciach biorą udział dwa psy rasy golden retriever: Frida i Fula, posiadające certyfikaty psów terapeutycznych.

     

 

 

 

 

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook