Przedszkole

Nasze przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to miejsce, gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniejszej liczebnie grupie niż w zwykłych placówkach. Wprowadzamy dzieci w otaczający, mało znany im świat, czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości.

Naszym celem jest dbałość o rozwój emocjonalny dzieci poprzez zaspakajanie ich podstawowych potrzeb:

  • bezpieczeństwa,
  • kontaktu z ludźmi,
  • potrzebę zabawy,
  • potrzebę pełnej aktywizacji.

Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności,  ukierunkowujemy i wspomagamy  ich rozwój. Jednocześnie wspieramy rodzinę w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształtowaniem dziecka o  specjalnych potrzebach edukacyjnych

Programy realizowane w przedszkolu:

„Mój sensoryczny świat– zajęcia z wykorzystaniem elementów terapii Integracji Sensorycznej. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, podczas której układ nerwowy dzieci jest tak stymulowany, żeby coraz lepiej przetwarzać bodźce sensoryczne, co prowadzi do coraz lepszego funkcjonowania dziecka.

Trudność podejmowanych aktywności jest dostosowana do możliwości dzieci. Zajęcia bazują przede wszystkim na ruchu, jako naturalnym sposobie rozwoju, a także zabawie, która jest naturalną formą nauki dziecka. Dzięki temu dzieci są zaangażowane, pracują chętnie i szybciej robią postępy.

„Mój kolorowy świat” – zajęcia plastyczne. Szczególne znaczenie zajęć plastycznych polega przede wszystkim na tym, że zespalają one ze sobą procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Działalność plastyczna daje przedszkolakom dużą dawkę radości i zadowolenia, wzmacnia poczucie własnej wartości. Dodatkowo uspokaja je, daje uczucie odprężenia oraz zaspokaja potrzebę działania. Wartość tego działania nie tkwi w produkcie finałowym aktu twórczego, a w samym procesie tworzenia.

Zajęcia z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz – Dzięki uczestniczeniu w zajęciach dzieci usprawniają prawidłową orientacji czasowo – przestrzennej, coraz lepiej organizują ruchy dowolne, lokalizując je w określonej przestrzeni i czasie, co znacznie ułatwia naukę pisania. Metoda ta kształci również zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, co przygotowuje dzieci do nauki pisania, czytania i liczenia, uczy współdziałania i nawiązywania kontaktów społecznych dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzonym przystosowaniem społecznym.

Dogoterapia – W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) dzieci przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Zajęcia dogoterapii mają za zadanie dostarczenie przedszkolakom pozytywnego ładunku emocjonalnego, satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania.

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook