Projekty ekologiczne

Od wielu lat w naszym Ośrodku prowadzona jest działalność ekologiczna, propagująca wiedzę o środowisku, o wzajemnym wpływie na siebie ludzi i otaczającej ich przyrody, rozwijająca postawy proekologiczne. Nasi wychowankowie uczestniczą w różnorodnych wydarzeniach o charakterze ekologicznym – Akcja Sprzątania Świata, Dni Ziemi, Dni Wody, happeningi i warsztaty ekologiczne. Uczą się także, jak wykorzystywać wiedzę z zakresu ochrony przyrody w codziennym życiu, dbać o najbliższe otoczenie – oszczędzanie energii elektrycznej i wody, zbieranie surowców wtórnych, segregacja śmieci.     W 1999 roku powstał klub ekologiczny „Kryształek”, a w 2003 roku szkolne koło LOP, które wspierają działalność ekologiczną w naszym Ośrodku, podejmują liczne akcje zmierzające do podnoszenia i rozwijania postaw i zainteresowań ekologicznych.

W 2002 roku SOS-W nawiązał współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej     w Lublinie oraz Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Świdniku. Od tego czasu podejmowane są systematyczne działania o charakterze ekologicznym, które najczęściej przebiegają w kilku etapach. W ich ramach organizowane są konkursy plastyczne dla dzieci ze szkół powiatu świdnickiego, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, sejmiki i konkursy ekologiczne oraz „zielone szkoły”. Celem tych działań jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno przyrody, podniesienie wrażliwości ekologicznej i kształtowanie odpowiedzialności za środowisko, oraz rozwijanie wyobraźni artystycznej poprzez obcowanie z naturą.

 

Rok 2020

1.Utworzenie mini ogrodu botanicznego ze skalniakiem i ekspozycją ziół ogrodowych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku

 

2.Organizacja wycieczki do Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie – uczestnictwo w ścieżce edukacyjnej „Zobacz, poznaj i pomóż je chronić. Polskie rośliny chronione, rzadkie i zagrożone”. Wystawa fotograficzna z wycieczki.

3. Organizacja XIX Powiatowego Konkursu Plastycznego dla szkół podstawowych oraz placówek kształcenia specjalnego Powiatu Świdnickiego „Ogród moich marzeń”

4.Organizacja warsztatów florystycznych dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy i seniorów z Powiatu Świdnickiego „Ogrody w szkle”.

5.Organizacja warsztatów dla seniorów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku „Donice z betonu”

Rok 2018

1.Organizacja konkursu szkolnego „Eko moda –drugie życie odpadów” – 18.04.2018r.

2.Organizacja XVII Powiatowego Konkursu Plastycznego „EKO- ZWIERZAK”

3.Organizacja  warsztatów plastycznych dla uczniów „Ze starego coś nowego” – 23.04.2018r.

4.Wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego – 12-13.06.2018r.

5.„Kącik miłośnika przyrody” – zakup pomocy dydaktycznych związanych z tematyką segregacji śmieci i recyklingu

Rok 2017

1.Wycieczka do Roztoczańskiego Parku Narodowego – uczestnictwo w warsztatach ekologicznych – 18.10.2017r.

2.Spotkanie z ornitologiem z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Świdniku- uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych „Ptaki naszego miasta” – 10.11.2017r.

3.Organizacja XVI Powiatowego Konkursu Plastycznego „Nasi skrzydlaci przyjaciele”- 22.11.2017r.

4.Spotkanie z sokolnikiem – warsztaty edukacyjne „Poznajemy orły, sokoły, jastrzębie” – 24.11.2017r.

5.Organizacja szkolenia dla nauczycieli „Z przyrodą za pan brat – ciekawe doświadczenia, eksperymenty, prezentacje, filmy i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”  – 17.11.2017r.

6.Organizacja „Kącika miłośnika przyrody”

Rok 2016

1.Zieleń wokół nas

2.„Osobliwości przyrodnicze naszego powiatu”- przygotowanie prezentacji multimedialnej, umieszczenie jej na stronie internetowej ośrodka.

http://www.sosw.swidnik.pl/?content=proeko&contentr=proe

3.Warsztaty plastyczne dla nauczycieli Powiatu Świdnickiego „Co w trawie piszczy – owady świata” z wykorzystaniem metody String art. – 28.04.2016r.

 

4.Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie XV Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Barwny świat owadów”

5.Poznajemy parki narodowe – wycieczka edukacyjna do Magurskiego Parku Narodowego

 

Rok 2015

1.Zakup krzewów i drzew ozdobnych.

2.Wykonanie zielnika liści i roślin – wystawa zielników na terenie szkoły.

3.Zieleń naszego regionu – zakupienie aparatu fotograficznego Nikon Coolpix L840, wykonanie przez uczniów zdjęć elementów przyrody żywej i nieożywionej. Organizacja wystawy fotograficznej na terenie szkoły.

4.Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie XIV Powiatowego konkursu plastycznego pod hasłem „Mój EKOPLAKAT”.

5.Wycieczka edukacyjna do Motycza Leśnego:

  • Ścieżka dydaktyczna w lesie,
  • Warsztaty o drzewach,
  • Warsztaty przy piecu chlebowym,
  • Warsztaty papieru czerpanego.

Rok 2014

1.Warsztaty plastyczne dla uczniów – „Gazetowe fantazje ze świata roślin i zwierząt”.

2.Warsztaty plastyczne dla nauczycieli – „Kwiatowe warsztaty ekologiczne”

3.Warsztaty ekologiczne dla uczniów – „Bogactwo fauny i flory naszych lasów”

4.XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Świat fauny i flory wyczarowany z kartki papieru”

5.Wycieczka do Janowa Lubelskiego

Rok 2013

1.Warsztaty rękodzielnicze – „Klub twórczego rękodzieła – wykorzystanie materiałów ekologicznych i surowców wtórnych”

1.Warsztaty Rękodzielnicze dla nauczycieli SOS-W w Świdniku

2.Wystawa prac uczestników Klubu twórczego rękodzieła w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku

3.Publikacja prac rękodzielniczych z wykorzystaniem materiałów naturalnych i surowców wtórnych – poradnik dla nauczycieli

4.XII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Coś z niczego”

5.Wyjazdowy warsztat ekologiczny – „W Poleskim Parku Narodowym”

Rok 2012

1.XI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mieszkańcy pól i łąk”

2.Kącik edukacji przyrodniczej – zakupienie gablot na okazy przyrodnicze, mini szklarni, bezprzewodowej stacji pogodowej do pomiaru ciśnienia, temperatury i kierunku wiatru, oraz zestawu pomocy dydaktycznych do nauki przyrody.

Rok 2011

1.V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej

2.X Powiatowy Konkurs Plastyczny „Piękna nasza Ziemia cała”

3.Jubileuszowa konferencja – podsumowanie 10 lat działalności w zakresie ekologii. Zielona szkoła – „Roztoczańskie spotkania z przyrodą”

  • Rok 2010

    1.IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej

  • 2.IX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Tajemnice lasu”

  3.Zielona szkoła – „W malowniczej scenerii jeziora Piaseczno – nauka przez zabawę”

Rok 2009

1.III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej

  2.VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Z szumem morskich fal”

3.Szkolenie dla nauczycieli szkół powiatu świdnickiego – „Wycieczki i zajęcia terenowe, czyli nauczanie przez wędrowanie”

4.Zielona szkoła – „Gdańsk i okolice”

Rok 2008

1.II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej

2.VII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Co w trawie piszczy?”

3.Warsztaty dla nauczycieli szkół powiatu świdnickiego – „Przyroda jako źródło inspiracji plastyczno – terapeutycznych”

3.Zielona szkoła – Kazimierski Park Narodowy,

4.Kącik przyrodniczy – założenie akwarium.

Rok 2007

1.I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej


2.VI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Polećmy jak ptaki, czyli malarskie spotkania ze światem skrzydlatych”

3.Konferencja dla nauczycieli szkół powiatu świdnickiego „Zagrożenia cywilizacyjne naszego stulecia”

4.Warsztaty dla rodziców – „Ochrona przyrody w najbliższym środowisku”

5.Zielona szkoła – Świętokrzyski Park Narodowy „Na bałtowskim szlaku”

6.”W trosce o szkolny ogród” – zaprojektowanie i zasadzenie skalniaka i krzewów


Rok 2006

1.V Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach…”.

2.III Powiatowy Sejmik Młodych Ekologów – „Segregacja odpadów nadzieją na czysty świat”,

3.Zielona szkoła – Janowski Park Krajobrazowy „Na janowskim szlaku”

Rok 2005

1.IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wodny świat”

2.II Powiatowy Sejmik Młodych Ekologów – „Chrońmy wodę – źródło życia i energii”

3.Zielona szkoła – „Czar Poleskiego Parku Narodowego”

Rok 2004

1.III Powiatowy Konkurs Plastyczny „O cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa…”.

2.I Powiatowy Sejmik Młodych Ekologów,

3.Szkoła przetrwania – Skrzynice 2004,

4.Warsztaty ekologiczne dla nauczycieli szkół powiatu świdnickiego – „Uczymy się wykorzystywać surowce wtórne do realizacji zadań plastyczno – konstrukcyjnych”.

Rok 2003

1.II Powiatowy Konkurs Plastyczny „Nasza okolica czysta i zielona”,

2.Warsztaty metodyczne dla nauczycieli powiatu świdnickiego – „Ucząc się uczymy innych – jak mądrze żyć w zgodzie z naturą”,

3.Wycieczka – „Ogród Botaniczny wiosną”.

Rok 2002

1.I Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wystarczy spojrzeć przez okno, by dostrzec piękno naszej Ziemi”,

2.Warsztaty ekologiczne dla uczniów – „Woda to niebieskie złoto” oraz „Jak oszczędzać wodę”.

 

 

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook