Projekty edukacyjno-profilaktyczne

Projekt edukacyjno – profilaktyczny „Poznajemy świat zawodów”

 W październiku 2016/2017 rozpoczęto realizację projektu edukacyjno – profilaktycznego „Poznajemy świat zawodów” dla uczniów  Gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Projekt realizowany jest w ramach zajęć edukacyjnych w postaci organizacji spotkań z przedstawicielami zawodów, jakie mogą być dostępne dla wychowanków ośrodka. Spotkania  mają charakter warsztatowy. W ramach organizowanych zajęć uczniowie mają możliwość zapoznać się z miejscem pracy     i jej narzędziami w zakresie  następujących dziedzin: gospodarstwo domowe, prace biurowe, ogrodnictwo. Atutem proponowanych spotkań jest możliwość osobistego i aktywnego poznania danego zawodu tj. uczniowie mają okazję na samodzielne podjęcie prób jego wykonywania oraz na poznanie środowiska danej profesji.                                                                                          

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 odbyły się warsztaty kulinarne w Zespole Szkół  Nr 1 im. C.K. Norwida    w Świdniku (17.10.16r.), gdzie uczniowie mieli okazję poznać pracę pomocnika kucharza.

        

                  20.02.2017r. odbyły się drugie warsztaty zorganizowane w ramach realizacji projektu „Poznajemy świat zawodów”. Tym razem uczniowie odwiedzili szkolny sekretariat i mieli okazję poznać sprzęt i prace biurowe.Największą ciekawość uczniów wzbudziło samodzielne kserowanie i laminowanie dokumentów. Dziękujemy za zaproszenie!

 

Program o charakterze profilaktycznym „W świecie uczuć i emocji”

                          W lutym 2016r. rozpoczęto realizację programu o charakterze profilaktycznym: „W świecie uczuć i emocji” w klasach Przysposabiających do Pracy. Prowadzone lekcje oparte są na specjalnie przygotowanych scenariuszach, przebiegają w sposób planowy, dostosowane są do wieku, potrzeb i możliwości uczniów. Spotkania mają formę zajęć warsztatowych. Prowadzone są  w kręgu, co sprzyja  nawiązywaniu kontaktu wzrokowego                i emocjonalnego, pomaga w słuchaniu i wyrażaniu uczuć. Zajęcia odbywają się w atmosferze akceptacji i swobody.

            Program obejmuje takie elementy jak:

 • Ćwiczenia integracyjne, które wplecione były w większość scenariuszy. Miały przeważnie charakter zabawowy, a ich celem było wytworzenie pozytywnych więzi grupowych, jak również podniesienie nastroju i energii wśród dzieci;
 • Ćwiczenia w zakresie rozpoznawania i nazywania uczuć;
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości i samoakceptacji;
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z innymi (ćwiczenia ukierunkowane na opanowanie umiejętności słuchania, jak również werbalnego i niewerbalnego przekazywania informacji);
 • Rozwijanie empatii i asertywności.

Uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczą w  spotkaniach. Proponowane zajęcia stwarzają okazję do poznania, wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania, lepszego poznania siebie, docenienia swoich mocnych stron i wykorzystania ich w różnych sytuacjach oraz szukania wsparcia i pomocy. Dają możliwość  rozładowania  napięć przez różne formy aktywności, odblokowania i ujawnienia emocji podczas zajęć grupowych.     

Program edukacji czytelniczej „Czytanie na zawołanie”

                         W 2015 roku rozpoczęto realizację programu edukacji czytelniczej „Czytanie na zawołanie”. Co dwa miesiące do naszej szkoły zapraszani są goście, którzy czytają uczniom książki. Na każdym ze spotkań uczniowie uczestniczą również w specjalnie przygotowanych zabawach. Poniżej relacja z niektórych spotkań.

 • W piątek 31 marca 2017r. w naszym Ośrodku odbyły się kolejne zajęcia w ramach akcji „Czytanie na zawołanie”. Tym razem naszymi gośćmi była młodzież z Zespołu Szkół Nr1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku. Wolontariuszki Klaudia, Kinga i Weronika przeczytały baśń braci Grimm pt. „Kopciuszek”. Były też gry, zabawy i konkursy związane z przeczytaną baśnią. Wspólna zabawa dostarczyła nam wiele radości.

   

 • 24.11.2016r.odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Czytanie na zawołanie”. Gościem specjalnym był p. Dariusz Szałaj, dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Świdniku, który przeczytał naszym uczniom bajkę o „Misiu i mówiącym kamieniu”. Następnie, z okazji Dnia Pluszowego Misia, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w „misiowych” zabawach i konkursach.

     

 • 24 listopada, w ramach akcji „Czytanie na zawołanie” uroczyście obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Nasz gość specjalny Pani Joanna Makuszewska, przybyła do nas z Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku. Przeczytała nam fragment przygód Kubusia Puchatka, a potem nauczyła nas piosenki o misiu, przy której fantastycznie się bawiliśmy. Rozstrzygnięty został również konkurs na Portret Ulubionego Misia, były nagrody i wyróżnienia. A potem wspólnie wykonaliśmy słodkie misie, które bardzo nam smakowały.

 • W czwartkowe przedpołudnie 5.11.2015r., już po raz drugi, odbyło się wspólne czytanie w ramach akcji „Czytanie na zawołanie”. Tym razem uczniowie ośrodka, wspólnie z nauczycielami, czytali wiersze J. Brzechwy i J.Tuwima. Do czytania wykorzystaliśmy tablicę interaktywną i komunikatory. Wspólna zabawa przy wierszu „Rzepka” dostarczyła nam mnóstwo radości.

    

 

Projekt „Stokrotka”

               Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Stokrotka wychowankowie internatu działającego przy SOS-W        w Świdniku mogli spełnić jedno ze swoich marzeń – wyjazd do kina. Przedstawicielką firmy STOKROTKA, która zajmowała się realizacją projektu i służyła nam pomocą  i uśmiechem była Pani Katarzyna Kowalczyk. Pani Kasia wraz z Paniami Klarą Opalińską i Magdaleną Baracz czuwała nad bezpiecznym przebiegiem naszej wielkiej wyprawy. Z założenia projekt, w którym wzięliśmy udział składał się z kilku etapów, których głównym celem była animacja czasu wolnego wychowanków oraz cykl spotkań edukacyjno-plastycznych na temat:

 1. Wrażenia i emocje po wycieczce – zajęcia plastyczne połączone z pogadanką,
 2. Zasady dobrej komunikacji – uczymy się poprawnie porozumiewać,
 3. Portret przyjaciela – zajęcia plastyczne.                                                                                                          Najbardziej emocjonującym elementem projektu był oczywiście wyjazd do Lublina, jechaliśmy pociągiem (dla kilku z naszych podopiecznych była to pierwsza w życiu jazda tym środkiem transportu). Następnie zwiedzaliśmy Basztę na Zamku lubelskim. Kolejnym punktem wyprawy była Restauracja Mc Donalds, gdzie nabraliśmy sił, przed najważniejszym etapem wyprawy – kinem Ciemna City. Z kubełkami pełnymi popcornu   i coli zasiedliśmy wreszcie w fotelach kinowych. Bawiliśmy się świetnie oglądając kultowy już film Madagaskar 3. Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do internatu…Projekt realizowany był przez cały miesiąc wrzenień 2014r.

STOKROTNE DZIĘKI STOKROTKO!!!!!

Projekt Fundacji im. S. Batorego „Równe Szanse – Kolorowa Akademia”

                    W czerwcu 2011r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka działające przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Świdniku przystąpiło do realizacji projektu terapeutyczno-artystycznego w ramach programu Równe Szanse – Kolorowa Akademia, dotowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Projekt trwał rok, zakończył się w czerwcu 2012 r.  W ramach projektu zrealizowano spektakl teatralny „Tajemniczy ogród”, który został zaprezentowany podczas IX Przeglądu Spektakli Profilaktycznych w Świdniku oraz na 44 Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach Lalkarzy, gdzie otrzymał wyróżnienie i nagrodę.

         

 

 

 

Konferencja SCWEW

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook