Koło plastyczne

                       Zajęcia koła plastycznego prowadzone przez panią Magdalenę Baracz są skierowane do wszystkich wykazujących chęć i zapał do pracy twórczej. Ogólnym założeniem zajęć jest:

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,
  • rozbudzanie zainteresowania plastyką,
  • aktywizowanie do twórczego działania,
  • umożliwienie odreagowania trudnych emocji, które często towarzyszą dzieciom i młodzieży uczęszczających do naszego Ośrodka.

Zajęcia plastyczne rozwijają sprawność manualną, wrażliwość, koncentrację uwagi, usprawniają spostrzeganie wzrokowe i koordynację wzrokowo – ruchową. Zgodne z założeniami uczniowie na zajęciach mają możliwość poznania i wypróbowania ciekawych technik plastycznych. Ponadto doskonalą swój warsztat w zakresie umiejętności stosowania różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych.                                                                                        Uczestnicy koła plastycznego systematycznie biorą udział konkursach plastycznych zdobywając wyróżnienia i nagrody. Odniesione sukcesy utwierdzają wychowanków we własnych możliwościach i pobudzają do dalszej aktywności. W okresie świątecznym podczas zajęć koła przygotowują stroiki i ozdoby świąteczne, które można podziwiać w czasie wystaw i kiermaszy.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook