Nasz patron

henryk_sienkiewiczHenryk Sienkiewicz był zasłużonym powieściopisarzem i wielkim człowiekiem. Był tym, który ukochał swój kraj ponad wszystko. Pokazywał, na kartach swych powieści historycznych, wielkość Polski i Polaków. Uczył patriotyzmu i miłości oraz szacunku do drugiego człowieka. Autor, wyróżnionej Literacką Nagrodą Nobla powieści „Quo vadis”. Henryk Sienkiewicz jest wzorem godnym  naśladowania przez uczniów naszej szkoły.

W dniu 10 maja 2001roku ośrodek otrzymał imię Henryka Sienkiewicza i od tej pory przyjął nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Henryka Sienkiewicza` w Świdniku.

W maju każdego roku obchodzimy Dzień Patrona. Czterokrotnie uczestniczyliśmy w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich: Myszków, Ziębice, Zamość, Szydłowiec. Odbywają się one od 1993 roku, zainicjował je Pan Antoni Cybulski- dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. W bieżącym roku szkolnym pragniemy uczcić Rok Sienkiewiczowski i realizujemy wiele przedsięwzięć:apele,wystawy, projekcja filmów oraz organizujemy wojewódzki konkurs plastyczny: „Bohaterowie książek Henryka Sienkiewicza” dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook