wizyta studyjna NAE Litwy

Wizyta studyjnaj dla przedstawicieli Narodowej Agencji Edukacji Litwy

W dniu 27.06.2023 SCWEW w Świdniku był organizatorem wizyty studyjnej dla przedstawicieli Narodowej Agencji Edukacji Litwy.

W spotkaniu uczestniczyło 30 osób z różnych instytucji z Litwy oraz kara SCWEW w Świdniku, Romuald Gumienniak- Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego, Andrzej Mańka – dyrektor Centrum Usług Społecznych w Świdniku jednocześnie przewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego, Małgorzata Paprota - dyrektora lubelskiego oddziału PFRON, Katarzyna Siedlecka - przedstawiciel fundacji Alpha w Lublinie, Dariusz Szałaj - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świdniku oraz Marcin Kruk- lider SCWEW w Skarżysku Kamiennej oraz kadra SCWEW w Świdniku.

Celem spotkania było przekazanie informacji o:

  • organizacji oświaty w Powiecie Świdnickim,
  • funkcjonowaniu Centrum Usług Społecznych w Świdniku,
  • projektach realizowanych w SOSW w Świdniku, min. SCWEW, OWiT, Erasmus, Za Życiem,
  • zadaniach statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku,
  • działaniach PFRON i CIDON- przedstawiła dyrektor PFRON Małgorzata Paprota,
  • funkcjonowaniu Ośrodka Wsparcia i Testów w Świdniku, min. technologie asystujące oraz korzyści wynikające z ich stosowania,
  • działaniach SCWEW Skarżysko – Kamiennej.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe, spotkanie zakończyło się obiadem.