Warsztaty dla Wizytatorów Kuratorium Oświaty

W dniu 22 listopada 2022 r. w  ramach działań SCWEW w Świdniku, odbyły się warsztaty dla Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie „Edukacja dla wszystkich – szansa czy wyzwanie?”.

Organizacja procesu kształcenia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej restauracji Favilla w Świdniku. Warsztaty prowadzone były przez dr hab. Wojciecha Otrębskiego, który wygłosił wykład „Szkoła ogólnodostępna miejscem realizacji edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną- wskazania płynące ze standardów oceny funkcjonalnej oraz planowania i realizacji wsparcia edukacyjno- specjalistycznego”. Wykład dotyczący „Projektowania uniwersalnego” wygłosiła dr hab. Ewa Domagała- Zyśk. Dr hab. Anna Prokopiak, która jest ekspertem SCWEW w zakresie superwizji edukacyjnej przedstawiła wykład dotyczący „Superwizji jako narzędzie wsparcia w pracy nauczyciela”. Dr inż. Bartłomiej Kwiatkowski architekt przedstawiał znaczenie projektowania uniwersalnego w aranżacji przestrzeni dla osób ze spektrum autyzmu.

Część warsztatową stanowiły przykłady dobrych praktyk szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW- Szkoły Podstawowej im.100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce oraz Zespołu Szkół w Piaskach.