SCWEW w Świdniku

SCWEW w Świdniku

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku działa od lipca 2021 r.

Przystąpienie Ośrodka do przedsięwzięcia było wyjściem naprzeciw potrzebom nauczycieli, uczniów i rodziców, a także środowiska lokalnego. Placówka od wielu lat pełniła funkcję doradczą, a obecnie cały czas buduje wokół siebie „klimat inkluzji" z korzyścią dla każdej ze stron.

SCWEW w Świdniku obejmuje wsparciem 8 placówek ogólnodostępnych mieszczących się na terenie powiatów świdnickiego, lubelskiego i łęczyńskiego, tj.:

  • Szkołę Podstawową im. Marii Wójcik w Krępcu
  • Szkołę Podstawową nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku
  • Szkołę Podstawową im. 100- lecia Niepodległości w Kalinówce
  • Szkołą Podstawową nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Świdniku
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku
  • Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku
  • Zespół Szkół w Piaskach

Wszystkie działania pilotażu SCWEW skierowane do ośmiu wybranych placówek oświatowych z powiatów świdnickiego, lubelskiego i łęczyńskiego to przede wszystkim wsparcie nauczycieli.

Na czym polegało wsparcie, które otrzymali? Jakie wartości i dobre praktyki były podstawą ich dotychczasowej pracy z dziećmi i młodzieżą w grupach o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych? Co przyniosło satysfakcję podczas udziału w projekcie? Co, według nauczycieli, było lub nadal jest trudne? Co stanowi największe wyzwanie edukacji włączającej z ich perspektywy? Co zyskali nauczyciele przedszkola i szkół ogólnodostępnych dzięki udziałowi w projekcie SCWEW?