Publikacja SCWEW

Publikacja - Pilotażowe wdrożenie modelu funkcjonowania SCWEW

Publikacja została opracowana w ramach realizacji projektu: Pilotażowe wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinasowanego ze środków EFS.

Link do: pobrania publikacji