Jak współpracowaliśmy z kuratorium oświaty?

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Jak współpracowaliśmy z kuratorium oświaty?

Model Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) zakłada współpracę z różnymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty czyli na rzecz rozwoju każdego ucznia.

Rozwój dziecka zależny jest od rodziny, szkoły , środowiska a więc od relacji jakie buduje dziecko z bliższym i dalszym środowiskiem społecznym.

To My dorośli tworzymy ekosystem dla rozwoju uczniów.

Dlatego nieodzowna jest współpraca szkoły na wielu płaszczyznach i z różnymi podmiotami. Nam się to udaje! Realizacji pilotażu SCWEW wymagała ścisłej współpracy z kuratorium To był czas na dyskusje, wsparcie i rozwiązania merytoryczne i praktyczne, i takie dostawaliśmy. Więcej przedstawiamy w tym krótkim filmie....