„Nowe nie znaczy trudne?!"

„Nowe nie znaczy trudne?!" – pod takim hasłem odbyło się spotkanie szkoleniowo – konsultacyjne

dla dyrektorów szkół specjalnych województwa lubelskiego oraz przedstawicieli środowiska zewnętrznego, zorganizowane w dniu 26 października 2022 r., przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Świdniku , w którym realizowany jest pilotaż Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW). Spotkanie zaszczycili swoją obecnością znamienici goście:  w imieniu Ministra Edukacji i Nauki - Pan Radosław Brzózka, wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie Pan Piotr Szczepanik, dyrektor Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie– Pani Aleksandra Sępoch, Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego  – Pan Romuald Gumienniak, Przewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego- pan Andrzej Mańka oraz Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji- Pani Marzenna Habib i Pani Agnieszka Pietryka – kierownik projektu SCWEW 1i 2 a także Pan Krzysztof Staruch dyrektor- LSCDN. Gościem specjalnym spotkania była Pani Profesor Kazimiera Krakowiak.

- Priorytetem jest, aby uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymali w szkołach wszechstronną pomoc, wsparcie dostosowane do ich potrzeb. Mówiąc o edukacji włączającej warto również wspomnieć o społeczeństwie włączającym jako właściwym celu a także o naszych społecznych, indywidualnych postawach związanymi z odnoszeniem się do osób ze szczególnymi potrzebami – mówił Pan Radosław Brzózka, rozpoczynając spotkanie.

W programie spotkania znalazły się wystąpienia Pani dr hab. Anny Prokopiak z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Pani Aleksandry Wnuk – Dyrektora Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju LOLEK przy PSONI Koło w Lublinie, Pani Agnieszka Pilch – członka Rady AAC i ETR przy Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, Pani Małgorzata Kwiecińska – Dyrektor Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Chełmie, Pan Dariusz Szałaj – dyrektor Poradni Psychlogiczno – Pedagogicznej w Świdniku, Pan Seweryn Gąbka – zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania – Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

Podczas konferencji omówiono założenia, wyzwania i obszary do rozwoju w zakresie edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Był to czas dzielenia się nowymi rozwiązaniami i praktykami oraz realizowanymi projektami mającymi na celu inkluzję.

Spotkanie było już kolejnym działaniem, realizowanym na tak szeroką skalę, podejmowanym w ramach projektu Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Świdniku we współpracy ze szkołami ogólnodostępnymi z terenu powiatu świdnickiego, łęczyńskiego i lubelskiego. W ramach tych działań odbyła się już konferencja „Szkoła – życie – praca – wyzwania edukacji dla wszystkich", kampania społeczna „Włączanie łączy, nie dzieli" oraz wizyta studyjna dla przedstawicieli SCWEW z Białegostoku, Węgrowa oraz Podgłębokiego.