„Świdnik dla autyzmu”

III Konferencji naukowo- szkoleniowa „Zaburzenia autystyczne u dzieci – wyzwaniem dla współczesnej edukacji”

26 kwietnia 2017 rok

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4, aula D

Patronat merytoryczny:  Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Organizatorzy:
Powiat Świdnicki w Świdniku
Szkoła SOSW w Świdniku Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
WSEI Lublin Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komitet organizacyjny:
Waldemar Białowąs – Wicestarosta Powiatu Świdnickiego w Świdniku
Ilona Hofman – Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych WSEI Lublin
Beata Michniewicz – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania dzieci z ASD w środowisku szkolnym, rodzinnym i społecznym. Konferencja jest skierowana do nauczycieli, terapeutów, pracowników mających zawodowy kontakt z osobami z autyzmem, rodziców i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Program Konferencji
9:00- 9:30 – Rejestracja uczestników Organizatorzy
9.30-10:00 – Uroczyste otwarcie Konferencji Kanclerz WSEI mgr Teresa Bogacka, Rektor WSEI prof. dr hab. Mirosław Jarosz, Wicestarosta Powiatu Świdnickiego mgr Waldemar Białowąs
10:00-10:30 Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś
10:30-11.00 Kryzys psychologiczny w rodzinach dotkniętych niepełnosprawnością dr Teresa Panas
11.00-11:30 Prawne regulacje kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
11:30- 12:30 Wolontariat koleżeński –nową formą wsparcia młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce mgr Kinga Wojaczek
12.30-13.00 PRZERWA KAWOWA
13.00-13.30 Strategie edukacyjne i wychowawcze wobec ucznia z ASD w szkole dr Katarzyna Patyk
13.30-14:00 Zaburzenia psychiczne u dzieci z ASD okiem lekarza psychiatry dr n. med. Bożena Śpila
14:00-14:30 Autyzm – dobra praktyka mgr Katarzyna Petruk- SOSW Węgrów, mgr Małgorzata Bogusz – SOSW Świdnik
14.30 Podsumowanie konferencji Wicestarosta Powiatu Świdnickiego mgr Waldemar Białowąs

W trakcie trwania konferencji czynny będzie Punkt Konsultacyjny prowadzony przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka (pedagog specjalny, psycholog, logopeda- konsultacje, indywidualne rozmowy, porady dla wszystkich zainteresowanych).

Konferencja ma charakter szkoleniowy, uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział. W celu zgłoszenia się na konferencję należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 15 kwietnia 2017 roku.

 

 

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook