Nasi przyjaciele

Protokół nr 2 z Obrad Kapituły Orderu „Przyjaciel “Ośrodka”. Kapituła w składzie: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Rady Rodziców, Przedstawiciel Rady Pedagogicznej oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku dnia 13 września 2019 roku, przyznała Order Przyjaciel Ośrodka:

  1. Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Pawłowi Gilowskiemu

    ***

Protokół nr 1 z Obrad Kapituły Orderu „Przyjaciel “Ośrodka”. Kapituła w składzie: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Rady Rodziców, Przedstawiciel Rady Pedagogicznej oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku dnia 6 listopada 2017 roku, przyznała Order Przyjaciel Ośrodka następującym osobom:  

  1. Staroście Powiatu Świdnickiego: Dariuszowi Kołodziejczykowi  
  2. Wicestaroście Powiatu Świdnickiego: Waldemarowi Białowąsowi 
  3. Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie
  4. Byłej Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku: Beacie Michniewicz 
  5. Architektowi: Bartłomiejowi Kwiatkowskiemu  

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook