Nasi przyjaciele

Protokół nr 2 z Obrad Kapituły Orderu „Przyjaciel “Ośrodka”. Kapituła w składzie: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Rady Rodziców, Przedstawiciel Rady Pedagogicznej oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku dnia 13 września 2019 roku, przyznała Order Przyjaciel Ośrodka:

  1. Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Pawłowi Gilowskiemu

    ***

Protokół nr 1 z Obrad Kapituły Orderu „Przyjaciel “Ośrodka”. Kapituła w składzie: Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Rady Rodziców, Przedstawiciel Rady Pedagogicznej oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku dnia 6 listopada 2017 roku, przyznała Order Przyjaciel Ośrodka następującym osobom:  

  1. Staroście Powiatu Świdnickiego: Dariuszowi Kołodziejczykowi  
  2. Wicestaroście Powiatu Świdnickiego: Waldemarowi Białowąsowi 
  3. Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie
  4. Byłej Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku: Beacie Michniewicz 
  5. Architektowi: Bartłomiejowi Kwiatkowskiemu  

Konferencja SCWEW

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook