Lista

Lista osób zapisanych na III Konferencję naukowo-szkoleniową

1 Piotr Usidus
2 Magdalena Pierzchała- Iwaniuk
3 Monika Dąbkowska
4 Aleksandra Połeć
5 Małgorzata Zarzycka
6 Agnieszka Kośkiewicz
7 Katarzyna Dobrowolska
8 Joanna Nastaj-Leszczynska
9 ewa chudziak
10 Aneta Prokop
11 Dorota Serwin
12 Agnieszka Horodecka
13 Olga Kosakowska
14 Anna Żelazowska
15 Agnieszka Wójcik
16 Marta Rycerz
17 Agnieszka Turkiewicz
18 Hanna Halczuk
19 Katarzyna Jasińska
20 Bożena Sidor- Piekarska
21 Magdalena Szumiata
22 Agata Łapa
23 Agnieszka Gładysz
24 Katarzyna Balcerek
25 Jolanta Bugała
26 Anna Wójcik
27 Elżbieta Smolińska
28 Ewelina Żelazowska
29 Małgorzata Trześniewska
30 Katarzyna Żak
31 Aneta Mróz
32 Renata Ryszkowska
33 Paulina Skowronek
34 Iwona Maluga
35 Agata Nazarewicz-Jonko
36 Agnieszka Kusy
37 Ewa Kwiatkowska Toruń
38 EWA NAKONIECZNA
39 Dorota Serwin
40 Katarzyna Latecka

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook