Konferencja

Konferencja naukowo- szkoleniowa z cyklu nauczanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla współczesnej edukacji
26 kwietnia 2017 rok

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4, aula D
Godzina: od 9:00 do 14:30

Organizatorzy:
 Powiat Świdnicki w Świdniku
 Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
 WSEI w Lublinie

Komitet organizacyjny:
1. Waldemar Białowąs –wicestarosta Powiatu Świdnickiego
2. Ilona Hofman – dyrektor Studiów Podyplomowych WSEI Lublin
3. Beata Michniewicz –dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania dzieci z ASD w środowisku szkolnym, rodzinnym i społecznym. Konferencja jest skierowana do nauczycieli, terapeutów, pracowników mających zawodowy kontakt z osobami z autyzmem, rodziców i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Program konferencji:

Program Konferencji
9:00- 9:30 Rejestracja uczestników Organizatorzy
9.30-10:00 Uroczyste otwarcie Konferencji Kanclerz WSEI mgr Teresa Bogacka

Rektor WSEI

prof. dr hab. Mirosław Jarosz

Wicestarosta Powiatu Świdnickiego

mgr Waldemar Białowąs

10:00-10:30 Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś
10:30-11.00 Kryzys psychologiczny w rodzinach dotkniętych  niepełnosprawnością dr Teresa Panas
11.00-11:30 Prawne regulacje kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Przedstawiciel  Ośrodka Rozwoju Edukacji w  Warszawie
11:30- 12:30 Wolontariat  koleżeński –nową formą wsparcia młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce mgr Kinga Wojaczek
12.30-13.00     PRZERWA KAWOWA

 

13.00-13.30 Strategie edukacyjne i wychowawcze wobec ucznia z ASD w szkole

 

dr Katarzyna Patyk
13.30-14:00 Zaburzenia psychiczne u dzieci z ASD okiem lekarza psychiatry dr n. med. Bożena Śpila
14:00-14:30 Autyzm – dobra praktyka mgr Katarzyna Petruk- SOSW Węgrów

mgr Małgorzata Bogusz – SOSW  Świdnik

14.30 Podsumowanie  konferencji Wicestarosta Powiatu Świdnickiego

mgr Waldemar Białowąs

Zapisy na konferencję przyjmujemy do 15 kwietnia poprzez formularz zamieszczony poniżej – udział w trzeciej konferencji naukowo-szkoleniowej jest bezpłatny.

[Contact_Form_Builder id=”2″]

BHP w czasie koronawirusa

Dziennik UONET++

Bezpieczne Wakacje 2020

Kochani, zakończenie roku szkolnego 2019/20 zbliża się wielkimi krokami a co za tym idzie lada moment zaczynacie wakacje. Prosimy Was o aktywny, bezpieczny odpoczynek w tym czasie, ponieważ wiemy, że ten rok był dla Was wyjątkowo trudny. Poniżej wstawiamy prezentację, w której zawarłyśmy kilka wskazówek, jak bezpiecznie spędzić ten czas. Prosimy Was o zapoznanie się z nią.

Link do prezentacji: Bezpieczne Wakacje.pptx  

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook