Klub twórczego rękodzieła

 Od września 2012 roku w naszym Ośrodku działa Klub Twórczego Rękodzieła – warsztaty pozalekcyjne, prowadzone raz w tygodniu przez p.Katarzynę Kutrzepę i p.Karolinę Wiśniewską. Głównym celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez rozwijanie zainteresowań plastycznych, doskonalenie umiejętności manualnych i poznawczych oraz stymulowanie rozwoju emocjonalnego. Uczniowie uczestniczący w warsztatach rękodzielniczych nie tylko mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i poznawać nowatorskie techniki plastyczne,ale także wzbogacać wiedzę ekologiczną poprzez wykorzystywanie w pracy materiałów ekologicznych i surowców wtórnych oraz przetwarzanie ich w celu tworzenia przedmiotów dekoracyjnych. Zajęcia te mają  znaczenie terapeutyczne –  działają uspakajająco, pozwalają na wydłużenie czasu koncentracji uwagi, podnoszą poczucie własnej wartości, rozbudzają zmysł estetyczny.

Prace powstałe na warsztatach Klubu Twórczego Rękodzieła niejednokrotnie brały udział w konkursach plastycznych, wystawiane są na kiermaszach świątecznych, wystawach, akcjach charytatywnych.

 

 

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook