Klasa VII-VIII (I. Oknińska)

Wychowanie Fizyczne
23.06.2020 r. Temat: Bezpieczne Wakacje – przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku. prezentacja 
22.06.2020 r. Temat: Zabawy skoczne  ĆwI ĆwII ĆwIII
19.06.2020 r. Temat: Ćwiczenia równoważne ĆwI 
15.06.2020 r. Temat: Tenis stołowy – doskonalenie odbić piłeczki ĆwI ĆwII
09.06.2020 r. Temat: Test z przepisów ruchu drogowego Link do testu 
08.06.2020 r. Temat: Piłka nożna doskonalenie prowadzenia piłki ĆwI ĆwII
05.06.2020 r. Temat: Wycieczka rowerowa do lasu – Jak zachować się na wycieczce? FilmI FilmII FilmIII opis
02.06.2020 r. Temat: Ćwiczenia lekkoatletyczne ĆwI ĆwII 
01.06.2020 r. Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ĆwI ĆwII 
29.05.2020 r. Temat: Rzut piłką lekarską (lub innym przedmiotem) ĆwI  opis 
26.05.2020 r. Temat: Piłka siatkowa doskonalenie odbić sposobem dolnym oraz górnym ĆwI  ĆwII 
25.05.2020 r. Temat: Test sprawności fizycznej- wyskok dosiężny, skłon, bieg wahadłowy Ćw I Ćw II Ćw III 
22.05.2020 r. Temat: Jak przygotować rower na wycieczkę film
19.05.2020 r. Temat: Ringo – doskonalenie rzutu i chwytu Ćw IĆw IIĆw III 
18.05.2020 r. Temat: Uczeń jako uczestnik ruchu drogowego znaki film 
15.05.2020 r. Temat: Tenis stołowy doskonalenie odbić ĆwI Ćw II  
12.05.2020 r. Temat: Zabawy ruchowe na torze przeszkód Ćw I Ćw II 
11.05.2020 r. Temat: Mini piłka koszykowa – kozłowanie Ćw I Ćw II 
08.05.2020 r. Temat: Gimnastyka Nasza akrobatyczna Szóstka Ćw I  Ćw II 
05.05.2020 r. Temat: Lekkoatletyka Start niski ĆwI  Ćw II Ćw III 
04.05.2020 r  Temat: Zabawy koordynacyjno-wzrokowe z balonem Ćw I Ćw II Ćw III 

28.04.2020 r. Temat: Doskonalenie odbić piłki sposobem górnym Ćw I, Ćw II, Ćw III 
27.04.2020 r. Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe Ćw I  Ćw II, Ćw III

Treści na tydzień 08.06-12.06
8_10_06_Funkcjonowanie osobiste i społeczne
8_10_06_Religia
8_10_06_Wychowanie fizyczne
8_10_06_Zajęcia rozwijające komunikowanie się
8_10_06_Zajęcia rozwijające kreatywność
Treści na tydzień 15.06-19.06
15_19_06_Religia
15_19_06_Wychowanie fizyczne
15_19_06_Zajecia rozwijajace kreatywność
15_19_06_Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Treści na tydzień 22.06-26.06
22_25_06_Funkcjonowanie osobiste i społeczne
22_25_06_Religia
22_25_06_Wychowanie fizyczne
22_25_06_Zajecia rozwijajace kreatywność
22_25_06_Zajęcia rozwijajace komunikowanie się
22_26_06_ Terapia logopedyczna_Ewa Otrębska

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook