Klasa VIa (M. Czerwińska)

Tydzień 08.06-12.06
08_10_06_historia_klasa_VIa
08_10_06_informatyka_klasa_VIa
08_10_06_muzyka_klasa_VIa
08_10_06_polski 1_klasa_VIa
08_10_06_polski 2_klasa_VIa
08_10_06_przyroda_klasa_VIa
08_10_06_religia_klasa_VIa
08_10_06_rewalidacja_M.Baracz_klasa_VIa.doc
08_10_06_rewalidacja_M.Czerwińska_klasa_VIa
08_10_06_technika_klasa_VIa
08_10_06_wdż_klasa_VIa
08_10_06_angielski 1_klasa_VIa
08_10_06_geografia_klasa_VIa
08_10_06_matematyka_klasa_VIa
08_10_06_wf_klasa_VIa
Tydzień 15.06-19.06
15_19_06_geografia_klasa_VIa
15_19_06_matematyka_klasa_VIa
15_19_06_polski 1_klasa_VIa
15_19_06_polski_klasa_VIa
15_19_06_przyroda_klasa_VIa
15_19_06_religia_klasa_VIa
15_19_06_biologia_klasa_VIa
15.06.2020 Rewalidacja VIa M. Baracz15-19.06 WF
Tydzień 22.06-26.06
22_25_06_polski 1_klasa_VIa
22_26_06 _przyroda_ klasa_VIa
22_26_06_matematyka_klasa_VIa
22_26_06_religia_klasa_VIa
22_26_06_rewalidacja_M.Baracz_klasa_VIa
22_26_06_rewalidacja_M.Czerwińska_klasa_VIa
22_26_06_wdż_klasa_VIa
22_25_06_angielski 2_klasa_VIa
22_25_06_angielski 3_klasa_VIa
22_25_06_angielski1_klasa_VIa
22_26_06_w-f_klasa_VIa
22_26_06_informatyka_klasa_VIa

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook