Klasa V-VI (M. Nakonieczna)

Wychowanie Fizyczne
25.06.2020 r. Temat Bezpieczne Wakacje – przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku prezentacja
22.06.2020 r. Temat Jak aktywnie spędzić wakacje?
19.06.2020 r. Temat Zabawy koordynacyjno-wzrokowe z balonem Ćw I Ćw II Ćw III 
15.06.2020 r. Temat Ćwiczenia szybkości reakcji Ćw I   Ćw II 
08.06.2020 r. Temat Rowerowe podróże małe i duże – Jak zachować się na wycieczce? FilmI FilmII FilmIII opis
05.06.2020 r. Temat: Zabawa w kolory  , Ćwiczenia wzmacniające mięśnie 
04.06.2020 r. Temat Badminton – ćwiczenia wprowadzające ĆwI ĆwII ĆwIII  
01.06.2020 r. Temat: Nauka pozycji startowych „Start wysoki” ĆwI ĆwII 
29.05.2020 r. Temat: Rowerowe abecadło – bezpieczne poruszanie się na rowerze znaki film 
28.05.2020 r. Temat:Tenis stołowy – doskonalenie odbić piłeczki ĆwI ĆwII
25.05.2020 r. Temat:Ringo doskonalenie techniki trzymania i rzutu krążka. Ringo Ćw IĆw IIĆw III 
22.05.2020 r. Temat: Ćwiczenia równoważne ĆwI 
21.05.2020 r. Temat:Test sprawności fizycznej Ćw I Ćw II Ćw III 
18.05.2020 r. Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie rąk ĆwI  ĆwII
15.05.2020 r. Temat: Gry i zabawy usprawniające ĆwI ĆwII ĆwIII 
14.05.2020 r. Temat: Tor przeszkód Ćw I ĆwII 
11.05.2020 r. Temat: Mini koszykówka – nauka kozłowania ĆwI ĆwII ĆwIII 
08.05.2020 r. Temat: Piłka siatkowa nauka zagrywki ĆwI ĆwII ĆwIII
07.05.2020 r. Temat: Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem piłki i balona ĆwI ĆwII ĆwIII Ćw IV 
04.05.2020 r. Temat: Ćwiczenia rozciągające poszczególne partie mięśniowe. ĆwI ĆwII 
30.04.2020 r. Temat: Poznajemy gry z dzieciństwa naszych rodziców – Film I Film II 
27.04.2020 r. Temat: Sport i zabawa „znajdź pluszaka” Ćwiczenie
06.04.2020 r. Temat: Temat Pierwsza Pomoc
03.04.2020 r. Temat: Krótkie wędrówki terenowe pokonywanie naturalnych przeszkód wg. inwencji ucznia
02.04.2020 r. Temat: Bezpieczne zachowania
30.03.2020 r. Temat: Rzuty przyborem o różnej wadze i wielkości
27.03.2020 r. Temat: Poznajemy sportowców
26.03.2020 r. Temat: Ćwiczenia na torze przeszkód

Tydzień 08.06-12.06
08_10_06_rewalidacja_M.Czerwińska_klasa_V_VI
9 -10.06 komunikacja IV z.e-t
karta pracy- środki transportu
8.06-10.06.2020-SP-umiarkowane.
9 -10.06 komunikacja IV z.e-t
Tydzień 15.06-19.06
15_19_06_ Terapia logopedyczna
15.06- 19. 06 SP umiarkowane
Tydzień 22.06-26.06
22-25.06 komunikacja IV z e-t
22_26_06_rewalidacja_M.Czerwińska_klasa_V_VI
22_26_06_ Terapia logopedyczna
22_26_06_terapia logopedyczna_ prezentacja Wakacje
22. 06- 26. 06.2020 SP umiarkowane.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook