Klasa I (A. Potaczała)

Wychowanie Fizyczne:
25.06.2020 r. Temat: Podsumowanie lekcji WF w roku szkolnym 2019/20
24.06.2020 r. Temat: Uważaj na siebie – przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. prezentacja
19.06.2020 r. Temat: Krótkie biegi – marszobiegi w lesie rozgrzewka Bieg 
10.06.2020 r. Temat: Uczeń jako uczestnik ruchu drogowego znaki film 
05.06.2020 r. Temat: Zajęcia biegowe i gimnastyczne w terenie. Opis filmiki 
04.06.2020 r. Temat Piłka nożna nauka prowadzenia piłki ĆwI ĆwII
03.06.2020 r. Temat Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ĆwI ĆwII 
29.05.2020 r. Temat Ringo -nauka gry w Ringo instrukcja Ćw IĆw II,
28.05.2020 r. Temat Badminton – ćwiczenia wprowadzające ĆwI ĆwII ĆwIII  
27.05.2020 r. Temat Mini piłka siatkowa Ćw I Ćw II 
22.05.2020 r. Temat Test sprawności fizycznej Ćw I Ćw II Ćw III 
21.05.2020 r. Temat Skok w dal z miejsca ĆwI ĆwII Ćw III
20.05.2020 r. Temat Poznajemy znaki drogowe znaki film 
15.05.2020 r. Temat Nauka pozycji startowych „Start wysoki” ĆwI ĆwII 
14.05.2020 r. Temat Ćwiczenia szybkości reakcji Ćw I   Ćw II 
13.05.2020 r. Temat Terenowe zabawy ruchowe rozwijające koordynację oraz wydolność organizmu opis, cwiczenia
08.05.2020 r. Temat: Ćwiczenia rozciągające ĆwI ĆwII ĆwIII 
07.05.2020 r. Temat: Ćwiczenia dolnych partii mięśni Ćw I Ćw II Ćw III
06.05.2020 r. Temat: Zabawy ruchowe z piłką ĆwI ĆwII ĆwIII 
30.04.2020 r. Temat: Zabawy ruchowe „Pole minowe” 
29,04.2020 r. Temat: Ćwiczenia koordynacyjno-wzrokowe „szukamy pluszaka” 
24.04.2020 r. Temat: Gry i zabawy ruchowe z pluszakami „przygarnij pluszaka”  Ćw I Ćw II 
23.04.2020 r. Temat: Nauka rzutu piłeczką palantową z miejsca i rozbiegu 
22.04.2020 r. Temat: Ćwiczenia ruchowe z piłką Ćw I 
17.04.2020 r. Temat: Udzielanie pierwszej pomocy przy drobnych urazach
16.04.2020 r. Temat: Zabawy ruchowe z elementami przepisów ruchu drogowego
15.04.2020 r. Temat: Ekspresja ruchowa przy muzyce
08.04.2020 r. Temat: Temat Bezpieczne zachowania
03.04.2020 r. Temat: Krótkie wędrówki terenowe pokonywanie naturalnych przeszkód wg. inwencji ucznia
02.04.2020 r. Temat: Bezpieczne zachowania
01.04.2020 r. Temat: Skok w dal z miejsca – pomiar odległości
27.03.2020 r. Temat Zabawy ruchowe skoczne z elementami podskoku, wyskoku, przeskoku
26.03.2020 r. Temat: Rzuty przyborem o różnej wadze i wielkości
25.03.2020 r. Temat: Ćwiczenia na torze przeszkód

Tydzień 08.06-12.06
8_10_06_Religia
08.06.2020
09.06.2020
10.06.2020
10.06 rewalidacja- I z.e-t.
08_10_06_rewalidacja_M.Czerwińska_klasa_I
8_06 Terapia reki
Tydzień 15.06-19.06
15_06_Religia
15_19_06_KOMUNIKACJA M.Antoniewicz
19.06.2020
15.06.2020
15_06 Terapia ręki
Tydzień 22.06-26.06
24.06 rewalidacja I z e-t
22.06.2020
23.06.2020
24.06.2020
25.06.2020
22_06 Terapia ręki
22_25_06_Religia
22_26_06_rewalidacja_M.Czerwińska_klasa_I
Ćwiczenia i zabawy – SI
SI Film 1

SI Film 2

SI Film 3

SI Film 4

Film -Piłki czII

Rewalidacja SI (27-30.04)

Rewalidacja SI 04-08.05.2020
SI Film 6

Rewalidacja SI (11-15.05)
SI Film 7

Rewalidacja SI (18-22.05.2020)
SI Film 8

BHP w czasie koronawirusa

Dziennik UONET++

Bezpieczne Wakacje 2020

Kochani, zakończenie roku szkolnego 2019/20 zbliża się wielkimi krokami a co za tym idzie lada moment zaczynacie wakacje. Prosimy Was o aktywny, bezpieczny odpoczynek w tym czasie, ponieważ wiemy, że ten rok był dla Was wyjątkowo trudny. Poniżej wstawiamy prezentację, w której zawarłyśmy kilka wskazówek, jak bezpiecznie spędzić ten czas. Prosimy Was o zapoznanie się z nią.

Link do prezentacji: Bezpieczne Wakacje.pptx  

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook