Klasa I (Tusińska)

Tydzień 08.06-12.06
08 -10.06 -rewalidacja I. Oknińska -kl.1a
08.06.-Dzieci z różnych stron świata – eduk. wczesnoszk. -D. Tusińska – Błaszczak
08.-10. 06 -rewalidacja- M.Czerwińska- kl.1aI
08-10.06-religia i. Oknińska -kl.1a
09.06. – Ulubione zabawy dzieci – eduk. wczesnoszk. D
09.06.-j. angielski -kl.1a- M. Maluchnik
10.06.-Afrykański kolega- eduk. wczesnoszkolna -D. Tusińska – Błaszczak
10.06-terapia ręki -K. Kutrzepa -kl.1a
Tydzień 15.06-19.06
15.06.-Poznajemy zawód strażaka- ed. wczesnoszk. D. Tusińska – Błaszczak
15_06_Religia
15_06_Rewalidacja Iwona Oknińska
15_19_06_rewalidacja_M.Czerwińska_klasa_I
19.06.- Ostożnie z ogniem-ed. wczesnoszk. D. Tusińska -Błaszczak
Tydzień 22.06-26.06
24.06 terapia ręki-K. Kutrzepa
24.06. Dobre rady na wakacje -ed. wczesnoszk. D. Tusińska – Błaszczak
25.06.- Bezpieczne, zdrowe waacje -ed. wczesnoszk. D. Tusińska – Błaszczak
22.06.- Powitanie lata -ed. wczesnoszk D. Tusińska – Błaszczak
22_26_06_rewlidacja_M.Czerwińska_klasaI
23.06 – Lato z tatą -ed. wczesnoszk. D. Tusińska – Błaszczak
23.06. j. angielski
23.06.rewalidacja I.Oknińska
Ćwiczenia i zabawy – SI
SI Film 1

SI Film 2

SI Film 3

SI Film 4

Film -Piłki czII

Rewalidacja SI (27-30.04)

Rewalidacja SI 04-08.05.2020
SI Film 6

Rewalidacja SI (11-15.05)
SI Film 7

Rewalidacja SI (18-22.05.2020)
SI Film 8

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook