Internat

            Internat w SOS – W im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku prowadzi działalność opiekuńczą, wychowawczą i rewalidacyjną. Przeznaczony jest dla uczniów z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną mieszkających poza miastem Świdnik.

Pobyt w Internacie umożliwia dzieciom nawiązanie prawidłowych i trwałych relacji z rówieśnikami, uczy samodzielności, akceptacji i współdziałania w grupie, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.W Internacie funkcjonują dwie grupy wychowawcze, w których całodobową opiekę sprawują wychowawcy poszczególnych grup, wspomagani przez fachową pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną i medyczną (pielęgniarka). Celem działalności wychowawczo – opiekuńczo – rewalidacyjnej Internatu jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego (w miarę ich możliwości) funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego podejmowane działania dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Podczas pobytu w Internacie dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, kulinarnych, sportowych, czytelniczych, profilaktycznych, przygotowują prace na konkursy plastyczne i kiermasze świąteczne.Ponadto organizujemy różnego rodzaju zajęcia dodatkowe tj: wyjazdy na basen, wyjścia do kina, na wystawy, wycieczki, warsztaty plastyczne. Czynny wypoczynek umożliwia rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, poznanie otaczającego świata, doskonali umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Do dyspozycji wychowanków jest: mini sala gimnastyczna, stół do tenisa stołowego, siłownia, sala komputerowa, pracownia gospodarstwa domowego z pełnym wyposażeniem, AGD ,biblioteka. Szczegółowe zasady funkcjonowania Internatu zawarte są w regulaminie Internatu.

Wychowawcy Internatu: Michniewicz Beata,  Krupa Elżbieta, Sochaj Ewa, Kusiak Magdalena, Usidus Piotr,  Baracz  Magdalena, Zielińska Anna, Maluchnik Małgorzata

                     

 

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook