Liga Ochrony Przyrody

               Szkolne koło LOP działa od marca 2003 roku. Hasło przewodnie naszej działalności brzmi: “My dla przyrody- przyroda dla nas”. Główne cele naszej działalności to:

 • rozszerzanie wiedzy przyrodniczej uczniów,
 • poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych i ich mieszkańców,
 • uwrażliwienie na sprawy ochrony przyrody,
 • podejmowanie działań ekologicznych na miarę możliwości członków,
 • uczenie harmonijnego współżycia z nią,
 • wykorzystanie jej dobroczynnego wpływu na nasze samopoczucie, zdrowie poprzez częste przebywanie w jej otoczeniu.

Realizacja tych celów odbywa się w różnorodnych i ciekawych formach:

 • wycieczki do lasu, sadu, na łąkę, pole,
 • zwiedzanie muzeów przyrodniczych,
 • podejmowanie akcji ekologicznych – “Ratujmy kasztanowce”, “Stop okaleczaniu drzew”,
 • udział w konkursach przyrodniczych – konkurs ogólnopolski “Mój las”, “Polska niezapominajka” Sejmiki ekologiczne,
 • obserwacje i doświadczenia przyrodnicze,
 • dbałość o zieleń w otoczeniu szkoły,
 • zbieranie okazów przyrodniczych,
 • wykonywanie gazetek, wystawki plakatów,
 • projekcje filmów popularno-naukowych.

Prowadzący: mgr Elżbieta Harmasz

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook