EEG Biofeedback

W grudniu 2014 roku został zakupiony sprzęt do Biofeedback EEG dla naszego Ośrodka. Zostali także przeszkoleni specjaliści mogący prowadzić treningi. Mamy nadzieję, że wprowadzenie tej metody do naszej oferty pozwoli w jeszcze skuteczniejszy sposób pomagać naszym wychowankom, dając im szansę na uczestniczenie w różnorodnych, najodpowiedniejszych dla nich formach terapii, a co za tym idzie, na poprawę funkcjonowania psychofizycznego oraz pełniejszy rozwój.

Co to jest Biofeedback EEG?

Biofeedback EEG (biologicznego sprzężenia zwrotnego) jest bezpieczną i bezinwazyjną metodą poprawy pracy mózgu przez wykorzystanie jego „plastyczności”. Pozwala kontrolować procesy zachodzące w organizmie człowieka, uczy panować nad własnymi reakcjami, pomaga relaksować się, a tym samym radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Biofeedback wpływa na generowane przez mózg fale w szerokim paśmie częstotliwości, będące wyrazem jego aktywności. Generowane różne zakresy częstotliwości fal są obrazem gotowości mózgu do przyswajania nowych informacji, odzwierciedlają koncentrację uwagi, poziom stresu, niepokój, lęk, agresję.

Poprzez trening Biofeedback EEG (wygaszając niepożądane zakresy fal i wzmacniając pożądane) możemy usprawnić funkcjonowanie mózgu, wpływając na poprawę koncentracji uwagi, zwiększanie możliwości radzenia sobie ze stresem, równowagę psychiczną i poprawę samooceny oraz zwiększyć odporność immunologiczną.

Biofeedback EEG najczęściej stosowany jest w:

  • zaburzeniach koncentracji uwagi
  • zaburzeniach procesów uczenia się
  • zaburzeniach zachowania u dzieci
  • zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego
  • zaburzeniach nastroju
  • zaburzeniach snu
  • napięciowych bólach głowy
  • po urazach głowy
  • po udarach mózgu
  • uzależnieniach

Treningi Biofeedback EEG mogą także wpływać na poprawę funkcjonowania osób zdrowych, zwiększając możliwości radzenia sobie ze stresem, poprawiając samoocenę i nastrój oraz interakcje społeczne i jakość życia. Treningi poprawiają także możliwości intelektualne (szybsze i lepsze przyswajanie nowych informacji, szybsza i skuteczniejsza nauka języków obcych).

Jak wygląda trening Biofeedback EEG?

Elektrody, przyczepione do skóry głowy oraz do ucha pacjenta, odczytują sygnał EEG. Następnie jest on przekazywany do urządzenia, które wzmacnia zapis fal i przetwarza je na potrzeby komputera. Oprogramowanie komputerowe pozwala terapeucie na wprowadzenie modyfikacji parametrów, a przez to dostosowanie terapii dla potrzeb i możliwości konkretnej osoby. Po uwzględnieniu tych zmian komputer wyświetla sygnał EEG w postaci gry komputerowej na monitorze (np. jadącego samochodu czy płynącej rzeki). Podczas gry wysyłane są informacje zwrotne w postaci przyznawanych punktów – wtedy trenujący odnosi sukces. Gra ma charakter interaktywny – w ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Trening eeg-biofeedback, mimo że wymaga stałej koncentracji, jest przyjemny i naprawdę odprężający.

Terapia każdego pacjenta jest poprzedzona badaniem QEEG (ilościowe EEG). Jest to analiza ilości fal generowanych przez poszczególne obszary kory mózgowej, która pozwala odpowiednio dobrać parametry terapii.

BHP w czasie koronawirusa

Dziennik UONET++

Bezpieczne Wakacje 2020

Kochani, zakończenie roku szkolnego 2019/20 zbliża się wielkimi krokami a co za tym idzie lada moment zaczynacie wakacje. Prosimy Was o aktywny, bezpieczny odpoczynek w tym czasie, ponieważ wiemy, że ten rok był dla Was wyjątkowo trudny. Poniżej wstawiamy prezentację, w której zawarłyśmy kilka wskazówek, jak bezpiecznie spędzić ten czas. Prosimy Was o zapoznanie się z nią.

Link do prezentacji: Bezpieczne Wakacje.pptx  

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook