Szkolne Koło Caritas

                          

                 Działalność charytatywną w naszej szkole rozpoczęliśmy od współpracy z Panią Katarzyną Pryputniewicz opiekunem Szkolnego Koła Caritas utworzonego w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku. Przyglądaliśmy się spotkaniom formacyjnym oraz czynnie uczestniczyliśmy we wszelkich akcjach charytatywnych na terenie parafii Najświętszej Maryii Panny Matki Kościoła w Świdniku. Owocem naszej działalności był zorganizowany 09.XI.2006 r. apel w Gimnazjum nr 3 z okazji uroczystego podpisanie regulaminu Szkolnego Koła Caritas oraz wręczenie legitymacji członkowskich. Na uroczystości obecni byli: Dyrektor Gimnazjum nr 3 mgr Waldemar Białowąs, Wice-Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mgr Elżbieta Krupa, Ksiądz Kanonik Tadeusz Nowak, Zastępca Dyrektora Caritas Lublin ks. mgr lic. Wiesław Kosicki.                                                                                                                                           

Główne cele i założenia Szkolnego Koła Caritas                                                                                                        Cele:

  • działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawcza na zasadzie wolontariatu,
  • praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie,
  • uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie,
  • budowanie wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na dobro wszystkich jej członków.

      

Założenia:

  • włączanie się uczniów i nauczycieli na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i Caritas Diecezji Lubelskiej,
  • autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących.

Hasło SKC:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili.
Przyświecają nam słowa:
Człowiek jest wart tyle, ile potrafi się dzielić z innymi.
Spotkania formacyjne:
Spotkania formacyjne naszego SKC odbywają się razem ze SKC działającym w Gimnazjum nr 3, którego priorytetowym zadaniem jest pogłębienie wiary w Boga Trójjedynego oraz zintegrowanie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z młodzieżą szkół masowych.

Uczestniczymy w akcjach stałych organizowanych przez Caritas Lublin a także takich które wynikają z bieżących potrzeb środowiskowych.

 

            Nasza działalność charytatywna jest możliwa dzięki przychylności i życzliwości Dyrekcji Ośrodka Pani mgr Beaty Michniewicz, Pani mgr Elżbiety Krupy a także Księdza Kanonika dr Andrzeja Krasowskiego, Proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku. Opiekunem duchowym Szkolnych Kół jest Ksiądz Bartłomiej Zwoliński.

 

 

Dziennik UONET++

Bezpieczne Wakacje 2020

Kochani, zakończenie roku szkolnego 2019/20 zbliża się wielkimi krokami a co za tym idzie lada moment zaczynacie wakacje. Prosimy Was o aktywny, bezpieczny odpoczynek w tym czasie, ponieważ wiemy, że ten rok był dla Was wyjątkowo trudny. Poniżej wstawiamy prezentację, w której zawarłyśmy kilka wskazówek, jak bezpiecznie spędzić ten czas. Prosimy Was o zapoznanie się z nią.

Link do prezentacji: Bezpieczne Wakacje.pptx  

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook