Biblioteka

Biblioteka szkolna pracuje dwa razy w tygodniu, w wymiarze 6 godzin. Do biblioteki zapisanych jest 141 czytelników – 80 uczniów i 63 nauczycieli a także pracownicy Ośrodka i studenci.

Od marca do grudnia 2018 r. realizowano projekt edukacyjny pt.: „Czytanie łączy pokolenia” w ramach przedsięwzięcia Świdnik dla Autyzmu– integracja uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z mieszkańcami Świdnika.

Odbyło się 10 zajęć czytelniczych dla uczniów klas młodszych. W spotkaniach uczestniczyły panie ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świdniku, które czytały dzieciom bajki terapeutyczne. Zajęcia miały na celu budowanie więzi międzypokoleniowej, kształtowanie pożądanych postaw społecznych oraz eliminowanie lęków i zahamowań, poczucia mniejszej wartości.

28.09.2018 r. został zorganizowany przez bibliotekę szkolną Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Celem wydarzenia było promowanie głośnego czytania dzieciom oraz rozwijanie postawy czytelniczej wśród uczniów. Goście czytali uczniom książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zachęcając tym samym dzieci do lektury ulubionych książek. Następnie odbyły się konkursy i zabawy. Na zakończenie uczniowie wykonywali ilustracje do ulubionych książek – komiksy lub historyjki obrazkowe, które zostały wyeksponowane na tablicy przed biblioteką.

Kontynuowano realizację programu edukacji czytelniczej dla dzieci „Czytanie na zawołanie” opracowanego przez p. A. Potaczała i p. A. Mróz.

W listopadzie 2018 r. obchodzono Światowy Dzień Pluszowego Misia w ramach akcji „Czytanie na zawołanie”. Podczas uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego: „Miś z ulubionych wierszy i bajek”.

W ramach promocji czytelnictwa ogłoszono konkurs: Najlepszy czytelnik I i II semestru roku szkolnego 2018/2019.

Na zajęciach kształtujących kreatywność w IV ZE-T oraz podczas biblioterapii nauczyciel – bibliotekarz prowadzi zajęcia w oparciu o teksty bajek terapeutycznych i wiersze M. Strzałkowskiej zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Tak jak w poprzednich latach, biblioteka szkolna współpracuje z Miejsko – Powiatową Biblioteką Publiczną im. Anny Kamieńskiej w Świdniku. Prowadzony w szkole punkt biblioteczny obecnie liczy 100 książek.

Kontynuuje swoją działalność Klub Przyjaciół Biblioteki. Członkowie Klubu pomagają w wyborze i odbiorze książek z MPBP w Świdniku do punktu bibliotecznego w szkole. Porządkują regały biblioteczne i naprawiają zniszczone książki.

Systematycznie prowadzone są prace biblioteczno – techniczne:

  • opracowanie rocznego planu pracy biblioteki, prowadzenie dziennika bibliotecznego;
  • ewidencja i konserwacja zbiorów;
  • prowadzenie rejestru wypożyczeń;
  • statystyka na potrzeby szkoły, MPBP w Świdniku oraz księgowości

    Sylwia Maczyńska –nauczyciel – bibliotekarz

BHP w czasie koronawirusa

Dziennik UONET++

Bezpieczne Wakacje 2020

Kochani, zakończenie roku szkolnego 2019/20 zbliża się wielkimi krokami a co za tym idzie lada moment zaczynacie wakacje. Prosimy Was o aktywny, bezpieczny odpoczynek w tym czasie, ponieważ wiemy, że ten rok był dla Was wyjątkowo trudny. Poniżej wstawiamy prezentację, w której zawarłyśmy kilka wskazówek, jak bezpiecznie spędzić ten czas. Prosimy Was o zapoznanie się z nią.

Link do prezentacji: Bezpieczne Wakacje.pptx  

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook