Biblioteka szkolna

„Biblioteka –  miejsce dobre dla człowieka” . W naszej szkolnej bibliotece pracuje pani Lucyna Stroińska. Każdy uczeń może przyjść, poczytać, odpocząć, porozmawiać, poszukać coś interesującego dla siebie.

Godziny pracy biblioteki szkolnej: poniedziałek 8.00-11.00 oraz czwartek 8.00 – 11.00

Na koniec każdego semestru, w ramach promocji czytelnictwa organizowany jest konkurs „Najlepszy czytelnik” Laureaci otrzymują nagrody.

Aktualności 2016/2017

  • W ramach cyklu zajęć  -„Tworzyli dla najmłodszych” 14 lutego odbyła się zabawa edukacyjna „Czy znasz te bajki?” na podstawie baśni H.Ch. Andersena dla uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie brali udział w quizie wiedzy, rozwiązywali zagadki, rebusy, krzyżówki, układali puzzle.
  • „W Tuwimowie”

1 marca odbył się konkurs „Piękne czytanie to też sztuka – czytamy wiersze J. Tuwima” zorganizowany dla uczniów gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy oraz zabawa edukacyjna opracowana na podstawie wiersza  J. Tuwima „Lokomotywa' dla uczniów szkoły podstawowej.

Aktualności 2015/2016

  • W październiku uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świdniku uczestniczyli w lekcji bibliotecznej zorganizowanej w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku. Podczas wizyty zapoznali się z biblioteką, wysłuchali ciekawego opowiadania na temat ptaków, układali puzzle, a na koniec spotkania samodzielnie wykonali zakładki do książek.

 

  • Konkurs pięknego czytania „Henryk Sienkiewicz – Nasz Patron”.

               

 

 

 

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook