Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2021

Dziś, 14 października, w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli członkowie kierownictwa MEiN. W wydarzeniu wziął udział również Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Podczas uroczystości minister Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe, medale, nagrody oraz tytuły honorowego profesora oświaty kilkudziesięciu osobom. W wydarzeniu wzięli udział również Sekretarz Stanu w MEiN Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w MEiN Wojciech Murdzek.

– Wszystkim Państwu nauczycielom, życzę samych sukcesów, ciągłego rozwoju, satysfakcji z pracy i w życiu osobistym – powiedział Minister Edukacji Nauki Przemysław Czarnek podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Ten rok szkolny rozpoczął się stacjonarnie, szkoły wróciły do normalności. Minister Przemysław Czarnek podziękował nauczycielom, którzy w czasie pandemii pracowali z uczniami. – Wszystkim trudnościom stawiliście czoło i je pokonaliście. Dzięki temu nauka mogła się odbywać, być kontynuowana – powiedział minister.

Minister przypomniał, że trwają rozmowy z członkami Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli, w ramach których toczy się dyskusja o pragmatyce zawodowej nauczycieli. – Wróciliśmy energicznie do rozmów niełatwych ze związkami zawodowymi. Chcemy w tych rozmowach dojść do celu, którym jest uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela – wskazał szef MEiN. Minister Przemysław Czarnek podkreślił, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało rozwiązania, dzięki którym jest możliwe zmniejszenie biurokracji w szkole, dzięki czemu nauczyciele będę mieli więcej czasu na bezpośrednią pracę z uczniami.

Szef MEiN przypomniał, że zmiany w pragmatyce zawodowej będą powiązane z podniesieniem płac. Wynagrodzenie nauczyciela wchodzącego do zawodu wzrośnie z 3,5 tys. zł do blisko 5 tys. zł. Z kolei pensja nauczyciela dyplomowanego z przeciętnego wynagrodzenia 6,5 tys. zł będzie zwiększona do blisko 8,5 tys. zł. – To wszystko ma spowodować podniesienie atrakcyjności zawodu nauczyciela, etosu zawodu, odbudowę autorytetu, jaki nauczyciel zawsze miał i jakim powinien być darzony. Wszystko po to, by kształcenie naszych dzieci było na jeszcze wyższym poziomie – powiedział minister.

Minister Przemysław Czarnek podziękował obecnemu na uroczystości premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wsparcie dla oświaty. – Środki, które rząd przeznacza na inwestycje oświatowe, są gigantyczne. Z samego funduszu inwestycji lokalnych, realizuje się inwestycje oświatowe na kwotę 2 mld zł. To są środki przekazywane przez rząd samorządom, organom prowadzącym na inwestycje oświatowe – podkreślił.

Minister Edukacji i Nauki zaznaczył również, że zmiany, które chce wprowadzić resort, by uatrakcyjnić zawód nauczyciela, będą kosztowały budżet państwa rocznie blisko 8 mld zł. Tym samym wzrośnie subwencja oświatowa na niespotykaną dotąd skalę. Szef MEiN przypomniał ponadto o programach, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem szkół i wpływają na poprawę warunków pracy. Jednym z nich są Laboratoria Przyszłości, na które rząd przeznaczy 1 mld zł. Dzięki tym środkom możliwy będzie zakup drukarek 3D, robotów i innych nowoczesnych urządzeń. Kontynuowany będzie również program „Poznaj Polskę”, którego pilotaż zakończył się dużym sukcesem. Dzięki kolejnym środkom przeznaczonym na realizację przedsięwzięcia, uczniowie wraz z nauczycielami będą mogli odwiedzać ważne miejsca dla naszej kultury, nauki, historii, których potencjał edukacyjny nie był wcześniej wykorzystywany. – Panie Premierze dziękujemy za te programy, za ich finansowanie, bo to wszystko ma wpływ na pracę nauczycieli – powiedział minister.

W obchodach Dnia Edukacji Narodowej uczestniczyli także Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Szrot, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Mirosława Stachowiak-Różecka oraz Dyrektor Generalny w MEiN Sławomir Adamiec. Na uroczystości byli obecni także przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych i kulturalnych, kuratorzy oświaty, kierownictwo Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Odznaczeni i uhonorowani podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

 • Elżbieta Maria Anioła z Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie;
 • Zofia Barbara Przędziuk z Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
 • Jadwiga Maria Kliczka z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie;
 • Violetta Karolska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku;
 • Halina Kajstura z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

 • Bożena Anna Żurawska z Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
 • Anita Maria Imiołek z Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Częstochowie;
 • Tamara Ogorzała ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. M. Kopernika w Płocku.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została

 • Jadwiga Maria Czerniga z Zespołu Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 r. w Kaliszu Pomorskim.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • Ewa Adamczyk z II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu;
 • Bernadeta Pietruszka z Kuratorium Oświaty w Opolu;
 • Zofia Sochacka z Kuratorium Oświaty w Opolu;
 • Anna Mrożek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie;
 • Marzenna Iwona Modrzewska-Michalczyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w Lublinie;
 • Małgorzata Czerwik z Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • Joanna Monika Sawczyn z Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
 • Honorata Kozłowska z Zespołu Szkół Katolickich in. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku;
 • Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Ewa Włodarczyk z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W tym roku do grona Profesorów Oświaty dołączyło kolejnych dwadzieścia pięć osób. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji i Nauki na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty.

Tytuł honorowego Profesora Oświaty otrzymali:

 • Beata Anna Bukowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynku;
 • Izabela Dobrzyńska z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku;
 • Małgorzata Zofia Glińska ze Szkoły Podstawowej w Korycinie;
 • Agata Kolasa-Skiba z Miejskiego Przedszkola nr 9 w Jarosławiu;
 • Marzena Kuleba z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu;
 • Ryszard Kusek z Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu;
 • Ewa Katarzyna Luks z I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie;
 • Tadeusz Ochenduszko z I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie;
 • Izabela Anna Odziemczyk-Dadas z Zespołu Szkół nr 2  w Garwolinie;
 • Janusz Ostrowski z Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku;
 • Gabriela Potocka z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu;
 • Joanna Rokosz-Lechwar z I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie;
 • Ryszard Skawiński z Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku;
 • Laura Irena Słocka z Powiatowego Zespołu  Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu;
 • Lucyna Szczawińska z X Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach;
 • Lidia Szpak ze Szkoły Podstawowej w Branicach;
 • Joanna Ewa Śliżewska z Zespołu Szkół nr 5 w Warszawie;
 • Marzena Bogumiła Tekień z Przedszkola Samorządowego nr 32 w Białymstoku;
 • Antonina Telicka-Bonecka z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie;
 • Waldemar Wąśniewski z II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu;
 • Barbara Zegrodnik z Zespołu Szkół nr 1 w Tychach;
 • Marta Jagniątowska z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach;
 • Bogumiła Kępkowska ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach;
 • Ewa Małgorzata Otrębska ze Specjalnego Ośrodka Dzkolno-Wychowawczego w Świdniku;
 • Małgorzata Wilgucka z II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” odznaczeni zostali:

 • Joanna Karp z Kuratorium Oświaty w Krakowie;
 • Ks. Krzysztof Gałan z Kurii Metropolitalnej w Lublinie z Wydziału do Spraw Wychowania Katolickiego;
 • Dorota Rogalska-Daszkiewicz z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura
 • w Koninie;
 • Barbara Kuklak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku;
 • Adam Wnorowski z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
 • Bogdan Zieliński, Starosta Wysokomazowiecki;
 • Marzena Pulik-Sowińska z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Delegatura w Zielonej Górze;
 • Roman Szczepański z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie;
 • Bogusław Fidelus z Kuratorium Oświaty w Warszawie;
 • Renata Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach;
 • Mariusz Dubojski z Kuratorium Oświaty w Szczecinie;
 • Jolanta Kądziołka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej.

Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymali:

 • Elżbieta Krupa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku;
 • Monika Bąkowska z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku;
 • Violetta Karolska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
 • w Białymstoku;
 • Izabela Hutyra ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie;
 • Dorota Anna Makles z Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu;
 • Leszek Duszyński z Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Baczyńskiego we Wrocławiu;
 • Monika Górna z I Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie;
 • Jolanta Baniukiewicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie;
 • Aleksandra Kaleta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Radomiu;
 • Halina Wencel ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku;
 • Agnieszka Pawluczuk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku;
 • Alicja Potocka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku;
 • Aleksandra Maryniaczyk ze Szkoły Podstawowej w Goszczanowie;
 • Karol Robert Marchel ze Szkoły Podstawowej im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach;
 • Danuta Maria Kuźmiuk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu;
 • Barbara Bogumiła Jurkowska z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie;
 • Elżbieta Świechowska ze Szkoły Podstawowej w Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie;
 • Mariusz Bartłomiej Lisek ze Szkoły Podstawowej nr 7 im ks. Jana Twardowskiego w Lublinie;
 • Tadeusz Góras z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim;
 • Małgorzata Duch z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Odznaczeni w 2021 roku

W 2021 roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zostaną uhonorowani odznaczeniami państwowymi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji i Nauki, nauczyciele i osoby szczególnie zasłużone dla oświaty i wychowania:

 • za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty – Złotym Krzyżem Zasługi – 54 osoby, Srebrnym Krzyżem Zasługi – 82 osoby, Brązowym Krzyżem Zasługi – 135 osób;
 • za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej: Medalem Złotym za Długoletnią Służbę – 976 osób, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – 607 osób, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – 378 osób;
 • za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania – Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 3537 osób;
 • Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 443 osoby
 • tytuł honorowy Profesora Oświaty otrzyma 25 osób.

Dzień Edukacji Narodowej, zwyczajowo nazywany Dniem Nauczyciela, jest obchodzony co roku na podstawie ustawy Karta Nauczyciela art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. 

 

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolnopolskie-obchody-dnia-edukacji-narodowej-2021

Previous Article
Next Article

Konferencja SCWEW

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook