30-lecie Ośrodka

1991-2021- Rok Jubileuszowy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Henryk Sienkiewicz: „Skarbem człowieka i narodu są jego ślady na ziemi”

01 września 2021 r. minęło 30 lat od powstania naszej placówki w przestrzeni miasta Świdnika. Jubileusz 30 -lecia będziemy świętować przez cały rok. Punktem kulminacyjnym będzie otwarcie nowobudowanego skrzydła, w tym sali gimnastycznej i pomieszczeń dla młodszych uczniów.

Ośrodek to miejsce, w którym przeżywamy swoje życie, ucząc się, pracując, integrując i wspomagając. Ośrodek to nie tylko budynek, ale to uczniowie i ludzie w nim zatrudnieni. Do dziś pracują pracownicy, zatrudnieni w roku szkolnym 1991/1992. Oprócz działalności dydaktyczno-wychowawczo-rewalidacyjno – opiekuńczej SOSW w Świdniku przez 30 lat swojej działalności podejmuje szereg działań o charakterze integracyjnym, ekologicznym, sportowym, turystycznym a także charytatywnym.

Trudno jest wskazać najważniejsze wydarzenia z życia ośrodka, bo jego działalność jest dynamiczna.

Nasz budynek ciągle się zmienia wspólnie z Zarządem Powiatu Świdnickiego dążymy do tego, aby stał się nowoczesną placówką spersonalizowaną na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy się też czym poszczycić! Bo sukcesów przez te lata było wiele. Będziemy je przez cały rok jubileuszu wspominać i publikować na stronie ośrodka: sosw.eu

Dzisiaj ośrodek jest bardzo dobrze wyposażony, dzięki temu możemy pracować w szkole, w której wykorzystujemy technologię informacyjną i multimedialne środki.

Na przestrzeni 30 lat zmieniało się niemal wszystko, ale niezmienny pozostał profil szkoły oraz fakt, że przygotowujemy uczniów do samodzielności w nowych rolach życiowych na miarę ich możliwości,

A co przed nami?  Jako jedna z 16 placówek w Polsce wygraliśmy grant i rozpoczynamy pilotaż programu: „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą” SCWEW.  Dzięki realizacji przyjętego modelu edukacji włączającej mamy nadzieję przyczynić się do wsparcia placówek ogólnodostępnych w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Przed nami wiele wyzwań i odpowiedzialnych zadań w nowym roku szkolnym 2021/2022. Wkraczamy w kolejny rok szkolny świadomi oczekiwań i wymagań, jakim musimy sprostać w okresie pandemii, ale patrzymy z ufnością i nadzieją, że osiągniemy zamierzone cele.

Elżbieta Krupa
Dyrektor SOSW w Świdniku

 

(Kliknij, aby zobaczyć)

 

(Kliknij, aby zobaczyć)

(Kliknij, aby zobaczyć)

 

(Kliknij, aby zobaczyć)

 

Zespół do spraw autyzmu

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka

 

Spacery śladami historii – Świdnik

 

Innowacje pedagogiczne

Previous Article
Next Article

Konferencja SCWEW

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook