Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

“Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” działające przy SOSW w Świdniku

Powiat Świdnicki w Świdniku w dniu 28 lipca 2021 r. podpisał  umowę powierzenia Grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Umowa została podpisana  pomiędzy Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Powiatem Świdnickim w Świdniku. Grant  realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Wartość dofinansowania na realizację zadania wynosi:
1 860 238 zł

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) jako ważne ogniwa systemu edukacji pozwolą, wykorzystując doświadczenie praktyków – nauczycieli i specjalistów przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i placówek specjalnych – szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i uczących się dorosłych osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Do pełnienia roli SCWEW w Powiecie Świdnickim został wskazany Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku.

Wsparciem zostanie objętych 8 placówek ogólnodostępnych, z Powiatu Świdnickiego, Lubelskiego
i Łęczyńskiego, tj.:

Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Krępcu Zespół Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdniku
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Świdniku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łęcznej
Szkoła Podstawowa  w Kalinówce Zespół Szkół w Piaskach

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą  (SCWEW) realizowane będzie  do 30 czerwca 2023 r.

Pilotażowe_wdrożenie_modelu_SCWEW.pdfPilotażowe_wdrożenie_modelu_SCWEW.pdf

 

Previous Article
Next Article

KONFERENCJA

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook