Wyniki: XIX Powiatowego Konkursu Plastycznego:„Ogród moich marzeń”,

Protokół z posiedzenia Jury XIX Powiatowego Konkursu Plastycznego:„Ogród moich marzeń”, które odbyło się 26 października 2020r.w  Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym w Świdniku.

 

Jury w składzie:

Pani Elżbieta Krupa  – Dyrektor SOS-W w Świdniku

Pani Magdalena Baracz – SOS-W w Świdniku

Pani Anna Zielińska – Wójcik – SOS-W w Świdniku 

Pan Piotr Usidus  – SOS-W w Świdniku

Jury, po wnikliwym zapoznaniu się z nadesłanymi pracami plastycznymi, było pod wrażeniem ilości i różnorodności zastosowanych technik plastycznych. Przy ocenie prac Jury kierowało się samodzielnością wykonania, estetyką i pomysłowością. Dziękujemy nauczycielom i instruktorom za przygotowanie tak wielu uczniów, wysoki poziom prac plastycznych i zaangażowanie.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do uczestnictwa w konkursie za rok.

             Po przeglądzie 248 prac plastycznych postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach.

NAGRODY

NATEGORIA: KLASY  I-III

 1. Maja Nowakowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Świdniku
 1. Oliwia Król – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdniku
 1. Julia Kwiecińska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku
 1. Patrycja Mazuryk – Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku
 1. Hanna Podolak – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Świdniku
 1. Olga Łupina – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdniku
 1. Szymon Pasieczny – Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie
 1. Zuzanna Sokołowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Świdniku
 1. Alicja Piotrowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdniku

   

KATEGORIA: KLASY  IV-VI

 1. Adam Kowalski – Szkoła Podstawowa w Dominowie
 1. Bartosz Malinowski – Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie
 1. Natalia Czerniak – Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikach
 1. Bożena Drążek – Szkoła Podstawowa w Jackowie
 1. Zofia Lewandowska – Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach

KATEGORIA: Szkolnictwo specjalne

 1. Mateusz Mazur – SOS-W w Świdniku
 1. Joanna Apanasieńko – ŚDS PSONI Koło w Świdniku
 1. Małgorzata Iwańczuk – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świdniku

  WYRÓŻNIENIA

KATEGORIA: KLASY  I-III

 1. Natalia Skorek – Szkoła Podstawowa w Rybczewicach
 1. Antoni Budka – Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku
 1. Nikola Pyc – Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku
 1. Wojciech Sadowski – Szkoła Podstawowa w Piaskach
 1. Zuzanna Wlizło – Szkoła Podstawowa w Rybczewicach
 1. Lena Wierzbik – Szkoła Podstawowa w Piaskach
 1. Julia Drozd – Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie
 1. Alan Kot – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Świdniku
 1. Celina Góźdź – Szkoła Podstawowa w Rybczewicach

KATEGORIA: KLASY  IV-VI

 1. Weronika Wójcik – Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku
 1. Krzysztof Ostrzyżek – Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku
 1. Amelia Wilk – Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikach
 1. Natalia Duda – Szkoła Podstawowa w Jackowie
 1. Marlena Kruk – Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych

KATEGORIA: Szkolnictwo specjalne

 1. Agnieszka Majewska – ŚDS PSONI Koło w Świdniku
 1. Bartosz Litwin – SOS-W w Kozicach Dolnych
 1. Nikola Wojciechowska – SOS-W im Z. Sękowskiej w Lublinie

      Nagrody  specjalne:

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku:

 1. Amelia Bąbik – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Świdniku

Starosty Powiatu Świdnickiego:

 1. Katarzyna Jakubowska – ŚDS PSONI Koło w Świdniku

 

Previous Article
Next Article

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Bezpieczne Wakacje 2020

Kochani, zakończenie roku szkolnego 2019/20 zbliża się wielkimi krokami a co za tym idzie lada moment zaczynacie wakacje. Prosimy Was o aktywny, bezpieczny odpoczynek w tym czasie, ponieważ wiemy, że ten rok był dla Was wyjątkowo trudny. Poniżej wstawiamy prezentację, w której zawarłyśmy kilka wskazówek, jak bezpiecznie spędzić ten czas. Prosimy Was o zapoznanie się z nią.

Link do prezentacji: Bezpieczne Wakacje.pptx  

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook