Bezpieczne funkcjonowanie w strefie czerwonej/żółtej

Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku Bezpieczne funkcjonowanie  w strefie czerwonej/żółtej

 1. Organizacja pracy ośrodka  uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:
 • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
 • gastronomii,
 • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
 1. Obowiązują wszystkie zalecenia z dnia 1 września 2020r„ Procedura postępowania podczas pobytu w placówce, procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19” oraz  dodajemy” Procedury bezpiecznego funkcjonowania ośrodka  w strefie czerwonej/żółtej”

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

     

 1. Ograniczenie do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
 2. Obowiązkowe stosowanie przez uczniów w przestrzeni wspólnej osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
 3. Obowiązkowe stosowanie przez nauczycieli, pracowników ośrodka osób trzecich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
 4. Obowiązkowy pomiar termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom, uczniom i osobom trzecim przy wejściu do ośrodka, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej;
 5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka z ośrodka;
 1. Całkowity zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
 2. W miarę możliwości prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
 3. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas;
Previous Article
Next Article

Konferencja SCWEW

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook