Świdnik dla Autyzmu 2020

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku rozpoczynamy realizację po raz VII projektu „Świdnik dla Autyzmu”. Z przyczyn epidemicznych i obostrzeń sanitarnych postanowiliśmy zrealizować działania w formie wirtualnej. Mamy nadzieję, że zaproszone placówki aktywnie włączą się w proponowane zadania.

  1. Zapraszamy szkoły podstawowe miasta Świdnika i powiatu świdnickiego oraz placówki specjalne do udziału w II Powiatowym Konkursie Plastycznym „Mój niebieski świat” w nowej wersji – wirtualnej. Plakat konkursu zamieścimy na stronie sosw.eu i na naszym funpage.  Konkurs otrzymał patronat Starosty Powiatu Świdnickiego i Burmistrza miasta Świdnika. Planujemy wystawę zdjęć wykonanych prac uczniów, dla laureatów nagrody a  dla nauczycieli podziękowania.
  2. Happening „Idź, maszeruj dla Autyzmu” zmieni swoją nazwę; „Na niebiesko dla Autyzmu” i odbędzie się również w formie wirtualnej. Zapraszamy placówki miasta Świdnika i powiatu świdnickiego (przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły podstawowe, szkoły średnie) oraz przyjaciół i sympatyków naszej społeczności o wykonanie zdjęć wg własnego pomysłu np. uczniów wraz z  nauczycielami z niebieskimi emblematami: balonami, wiatraczkami, serduszkami oraz z dużym (widocznym) napisem “Na niebiesko dla Autyzmu”. Wszystkie zdjęcia zostaną zebrane w kolaż i wydrukowane w formie dużego plakatu. Każda ze szkół biorących udział  w happeningu otrzyma pamiątkowy plakat z tego wydarzenia. Plakat zostanie umieszczony na stronie sosw.eu oraz na Facebooku.

Pamiętajcie o nas.   Bądźmy w kontakcie.  Pozostańmy bezpieczni.   Zapraszamy.

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu:

Mój niebieski świat Mój niebieski świat

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook