Nauczanie na odległość w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku

Nauczanie na odległość w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku

Specyfika pracy w szkole specjalnej jest bardzo zróżnicowana. Czas  zawieszenia zajęć szkolnych, w którym obecnie funkcjonujemy, jest bardzo trudny, zarówno dla naszych uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

W standardowych warunkach uczniowie bardzo chętnie przychodzą do szkoły – średnia frekwencja w ośrodku wynosi 89% za pierwszy semestr. Teraz wychowankowie pozostają w domach, a organizacja zdalnego nauczania jest tym trudniejsza, im niższy jest potencjał intelektualny ucznia. Nie ma złotego środka, ani jednej najlepszej metody, wszystko jest uwarunkowane indywidualnymi potrzebami uczniów. Sam nauczyciel nie poradzi sobie z realizacją podstawy programowej przy nauczaniu na odległość, niezbędna jest współpraca z rodzicami.

Tak naprawdę zaraz po zawieszeniu zajęć staliśmy się „szkołą w chmurze”, którą wdrażaliśmy w naszej pracy pedagogicznej i sprawozdawczej już od 2019 roku, a teraz w, obecnej sytuacji z powodzeniem wykorzystujemy w „nauczaniu na odległość”.

Zachodzące zmiany, w tym gwałtowne przyspieszenie cywilizacyjne, nie omijają także naszej placówki. Od 2018 roku udało nam się zakupić nowoczesny sprzęt z zakresu IT, m.in. komputery stacjonarne, laptopy, 6 monitorów interaktywnych, wizualizer i inne.

Rok szkolny 2019/2020 jest wyjątkowy w tym zakresie. We wrześniu otworzyliśmy w obecności kuratora oświaty Teresy Misiuk pracownię biologiczną wartą 35 000 złotych. W tym tygodniu dotarła do nas kolejna nagroda – 16 laptopów wygranych w konkursie „Mobilna Pracownia Multimedialna” – Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej #OSEWYZWANIE – OSERegio. Otrzymaliśmy też 6 laptopów ze Starostwa Powiatowego w Świdniku. W maju mamy w planie zakup laptopów z programu Rehabilitacja 25 plus, finansowanego ze środków PEFRON. Ośrodek jest bardzo dobrze wyposażony w sprzęt komputerowy, zarówno do pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, jak i biurowej.

O efektach jakie wynikają z wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym, w tym przede wszystkim komputera, nie trzeba już dziś nikogo przekonywać. Komputer w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem jest w dzisiejszych czasach niezbędnym narzędziem w pracy z uczniami. Również w naszym ośrodku odgrywa istotną rolę w edukacji i rewalidacji, terapii i profilaktyce.

Opracowanie: Elżbieta Krupa, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku.

Źródło: spotkaniaswidnickie.pl

Previous Article
Next Article

Konferencja SCWEW

KRONIKA ROZBUDOWY

Zapraszamy do śledzenia postępów prac związanych z  rozbudową SOSW w Świdniku.

Dziennik UONET++

 

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik
Adres skrzynki podawczej:

/SOSWSwidnik/SkrytkaESP

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook