KOMUNIKAT Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

W związku z komunikatem Premiera RP dotyczącym możliwości otwarcia przedszkoli informujemy, że po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym przedszkole rozpocznie opiekę nad dziećmi od 11 maja 2020 r.

Działalność wznawiamy w oparciu o wytyczne:

  • Ministerstwa Zdrowia,
  • Głównego Inspektora Sanitarnego
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29.IV.2020 obowiązujące na terenie całego kraju
  • oraz wewnętrzne procedury bezpieczeństwa przedstawione PSSE w Świdniku.

Jeżeli istnieje konieczność korzystania z funkcji opiekuńczej jaką sprawować będzie przedszkole bardzo proszę o poinformowanie o tym fakcie dyrektora ośrodka mailowo lub telefonicznie do piątku 8  maja 2020 roku do godziny 15.00

telefon: 81468-89-45 lub 534-288-466, mail: [email protected]

Praca opiekuńcza przedszkola będzie prowadzona w reżimie sanitarnym. Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków.

Dzieci będą w grupach organizowanych wg zasad najbardziej korzystnych do utrzymania zaleceń sanitarno- epidemiologicznych. Pierwszeństwo uczestniczenia w opiece mają dzieci rodziców pracujących.

Dyrektor SOSW
w Świdniku
Elżbieta Krupa

Previous Article
Next Article

Hymn szkolny SOSW


Tekst hymnu napisała p. Krystyna Chojecka. Muzykę skomponował p. Dariusz Tokarzewski.

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook