KOMUNIKAT DYREKTORA

KOMUNIKAT

DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWEGO

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŚWIDNIKU

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie   w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19, zostaje czasowo ograniczone do 26 kwietnia 2020 roku funkcjonowanie jednostek wchodzących w skład SOSW w Świdniku :

  • przedszkola,
  • szkoły podstawowej,
  • szkoły przysposabiającej do pracy,
  • zespołów rewalidacyjno- wychowawczych,
  • internatu .

Zawiesza się realizację zajęć w ramach programów:

  • „Za Życiem”
  • „Rehabilitacja 25 plus”.

Dziękuję Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom  za współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Po wiosennej przerwie świątecznej wznawiamy „nauczanie na odległość”- przekazywanie treści nauczania w formie zdalnej będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
Elżbieta Krupa

 

 

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook