Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze

25.05-29.05
25_29_05 izrw M. Bogusz dla Marty M.
25_29_05 izrw M. Bogusz dla Natana R.
29_05 Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze Jan S. – K.Kutrzepa
25.05 INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE J.Sawicki
01.06-05.06
5_06 Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze Jan S. – K.Kutrzepa

Zajęcia r-w 01.06. Dzień Dziecka pdf
Zajęcia r-w 02.06. Usprawnianie manualne pdf
Zajęcia r-w 03.06. Woda w domu-uspr. słuchowe pdf

Zajęcia r-w 04.06. Usprawnianie motoryki małej pdf
Zajęcia r-w 05.06. Zajęcia polisensoryczne, tęcza pdf

1_5_06 izrw M. Bogusz dla Marty M.
1_5_06 izrw M. Bogusz dla Natana R.

8.06-12.06
8_10_06 M. Bogusz dla Marty M.
8_10_06 M. Bogusz dla Natana R.08_12_06_indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze J.Sawicki
08.06 zajęcia indywidualne_Jan S._D. Żurek
10.06-19.06
15_19_06_izrw M. Bogusz dla Marty M.
15_18_06_izrw M. Bogusz dla Natana R.
19_06 Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Jan S.
15-19.06_ zaj. ind._ Janek S._D. Żurek
22.06-26.06
22-25.06_ zaj.indyw.Jan S_D Żurek
22_06_izrw M. Bogusz dla Marty M.
22_06_izrw M. Bogusz dla Natana R.
Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook