List do rodziców i uczniów

Świdnik, dnia 24 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,

20 marca 2020 roku Premier wraz z Ministrami Zdrowia i Edukacji ogłosił decyzję o przedłużeniu okresu zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych do 10 kwietnia 2020 roku. Szkoły w tym czasie będą nauczać zdalnie. Nasz Ośrodek też podejmuje się tego zadania w tych klasach i oddziałach, w których to będzie możliwe. Do tej pory wychowawcy klas i oddziałów nawiązali z Państwem kontakt i współpracują w zakresie utrwalenia materiału na miarę indywidualnych możliwości naszych  uczniów. Od 25 marca 2020r. jesteśmy zobligowani wprowadzać nowe treści zgodne z planami pracy i podstawą programową. Wszystkie te działania muszą być zorganizowane z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

Zwracam się do Wszystkich Państw Rodziców i Opiekunów naszych uczniów o wsparcie nauczycieli w realizacji zadań szkoły w ten nietypowy sposób. Podstawowym środkiem kontaktu z Państwem są maile, rozmowy telefoniczne, strona www ośrodka, grupy na portalach społecznościowych. Wiem, że wszyscy nauczyciele przekazują uczniom materiały ćwiczeniowe do pracy w domu.

Jeśli któryś z naszych uczniów nie dysponuje sprzętem komputerowym, to istnieje możliwość użyczenia przez szkołę /już niektórzy rodzice skorzystali z takiej opcji/.
Z każdym dniem nasze możliwości zdalnej nauki będą udoskonalane. Jestem otwarta na sugestie i propozycje  z Państwa strony. Wszelkie zaświadczenia, opinie czy inne dokumenty będą Państwu przesyłane droga milową, ich zapotrzebowanie proszę zgłaszać za pomocą maila:
[email protected] Ośrodek świadczy w tym czasie także pomoc psychologiczno- pedagogiczną i rewalidacyjną /informacje na stronie www.sosw.eu/.

Ufam ze wszyscy pozostaniemy zdrowi i wkrótce spotkamy się w ośrodku.

Wasze samopoczucie jest dla nas ważne.

Dajmy o siebie! Wspieramy się wzajemnie!

Kochani Uczniowie pozostańcie w domach! Wykonujcie z pomocą Rodziców zadania przekazywane przez Nauczycieli

Jestem przekonana że wspólnie i z rozwagą opanujemy obecną kryzysową sytuację

Z poważaniem Elżbieta Krupa –dyrektor SOSW w Świdniku

Zapraszam do kontaktu:

[email protected]

Tel.: 81 468 89 45, 730 555 361

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook