Zawieszenie zajęć w dniach 16-25 marca

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku informuje,  że w dniach 12-13.03.2020 r. zorganizowane zostały zajęcia opiekuńcze.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie,

W aktualnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zajęcia dydaktyczne  w przedszkolu i szkołach  funkcjonujących w  Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku zostają zawieszone od 16 marca do 25 marca 2020 r. w tym czasie nie będą odbywały się także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęcia w ramach programów: „Za Życiem” i „Rehabilitacja 25 plus”

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: Tel: 81468 89 45

 

Dyrektor  SOSW w Świdniku przypomina wszystkim uczniom i ich rodzicom, iż zamknięcie szkół nie powinno być traktowane jako przedłużone ferie. Jest to czas kwarantanny i ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19.

Nie możemy  powtórzyć błędów, które zostały popełnione w innych krajach. Ograniczmy do niezbędnego minimum kontakty z innymi ludźmi. Obecna sytuacja wymaga od nas odpowiedzialności.

Dyrektor  SOSW w Świdniku

 

INFORMACJE I ZALECENIA DOT. KORONAWIRUSA (przydatne linki):

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja

Ministerstwo Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

Inne:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci

https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html

https://wsselublin.pis.gov.pl/

Kuratorium Oświaty w Lublinie

https://www.kuratorium.lublin.pl/

Starostwo Powiatowe w Świdniku:

https://www.powiatswidnik.pl/

Previous Article
Next Article

Konferencja SOSW 2020

Dziennik UONET++

ePUAP

Skrzynka ePUAP - SOSW Świdnik

Szkoła pamięta

Szkoła pamięta

Nagroda dla SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego – został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego realizujący program „Za życiem”

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zaangażowanych wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. więcej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku

Z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania dnia 01.09.1991r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli. Dnia 1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie w ramach ośrodka funkcjonują: 8-letnia Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz Internat.

Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielnego udziału w życiu społecznym na miarę ich możliwości, w integracji ze środowiskiem. W naszym Ośrodku pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów, a także wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook